DELA

Kampen mot fylla och våld på färjorna måste lyckas

Våldtäkter och misshandlar på Östersjön är ett hot mot rederierna. Det är viktigt att deras nya projekt lyckas.
”Safe Baltic Cruises” heter ett EU-projekt där rederier och polisen i Sverige, Finland, Estland och Åland samarbetar för att minska antalet våldsbrott på kryssningsfartygen i Östersjön. Ett projekt av vikt och i hög tid. Men samtidigt ett projekt som ger en dyster, svart på vitt-bild av var samhället tagit vägen.
En nöjeskryssning på Östersjön är som ett samhälle en fredagskväll i miniatyr, upphöjt i tio. Alla gå ombord på båten med underhållning och fest i blick. En del siktar bara på att ha en kul kväll på dansgolvet, andra hoppas på amorösa äventyr.
För en hel del slutar det i fyllecell eller på sjukhus.
Att antalet våldsbrott och våldtäkter ombord på kryssningsfartygen blivit så många att det krävs ett EU-projekt med realistiska övningar i hur man avbryter en våldtäkt i en hytt är beklämmande. Men det ger också en bild av hur omdömet försvinner i takt med alkoholintaget, och hur respekten mellan människor blivit allt sämre med åren.

Att rederierna nu samarbetar när polisen i de berörda länderna är nödvändigt både för att minska på antalet brott, men också för rederierna själva och i förlängningen för Åland. Omdömena om kryssningsfartygen är inte sällan att de är ”sup- och knullbåtar”. Och på senare år också våldtäktsbåtar.
Omdömen som dessa är förstås direkt skadliga för rederierna. Det gör att fler drar sig för att åka, intäkterna minskar och med det intäkterna för Åland.
Genom att se över när alkohol finns till försäljning ombord hoppas man att kunna kontrollera händelserna ombord på ett bättre sätt än tidigare. Visst, sedan länge är det förbjudet att förtära taxfree-sprit ombord. Men handen på hjärtat, hur väl efterlevs det?
Dessutom ska barpersonalen ha tydligare instruktioner och bättre utbildning i utskänkning och konflikthantering.
Farhågorna att försäljningen skulle minska drastiskt om taxfree-butiken bara håller öppet på hemresan under dygnskryssningen lär komma på skam. Redan i dag säljer Cinderella sin taxfree-sprit bara på returresan till Stockholm, allt för att få fylleriet under kontroll. Att inte ta tag i våldsproblematiken på Östersjön kostar mer.

Men det är också ett samhällsproblem. Varför blir våldsbrotten grövre? Varför släpper spärrarna och respekten för andra försvinner så till den grad att någon kan utnyttja en flicka som gränsar till medvetslöshet i sin berusning?
Att enbart skylla på alkoholen går inte. Sprit har funnits i alla tider. Ett lika viktigt arbete som det som nu utförs av rederierna och polisen har vi som är föräldrar att göra. Det är vi som bygger framtidens medborgare, det är vi som lär ut var gränserna går och hur mans ka behandla sina medmänniskor. Det är vi som sätter det i ryggmärgen på barnen när de växer upp.
Mycket i dagens samhälle visar att civilkuraget har minskat. Vi ser hellre åt ett annat håll när någon råkar illa ut. Den attityden måste vändas.

Jonas Bladh