DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jordbruksstöd är ett konsumentstöd

Jordbruksstöden behövs för att vi ska kunna köpa mat till låga priser. Det är viktigt att komma ihåg när vi ser listorna med stödsummor till åländska producenter i tidningen. I kristider blir denna kunskap ännu viktigare, för utan egenproducerad mat ligger vi risigt till.

Konsumentstöd. Det är egentligen ett bättre ord för jordbruksstöden. I onsdagens tidning redogjorde Nya Åland för stödmottagarna av EU-medel 2021. Och visst ser summorna stora ut i en lekmans ögon. Men då måste vi komma ihåg att de där summorna egentligen är till för oss, konsumenterna.

Vi har aldrig lagt en så liten del av vår inkomst på mat. Kring år 1900 utgjorde mat och dryck cirka 60 procent av den finländska privatkonsumtionen, idag sätter finländare i genomsnitt 12 procent av sina inkomster på matvaror. Samtidigt har lönsamheten för jordbrukarna stadigt minskat. Enligt Naturresursinstitutets statistik har en finländsk jordbrukare 2,50 euro i timlön. Utan stöd skulle inkomsten vara negativ.

Finland har den nordligaste jordbruksproduktionen, den kortaste odlingssäsongen och den lägsta befolkningstätheten i EU, kombinerat med långa avstånd. Det är dyrt att odla mat här. Samtidigt som våra produkter ska konkurrera med produkter från regioner där miljökontroll, hållbarhetstänk och djuretik inte är lika reglerat och där mat kan produceras billigare. Jordbrukstödens betydelse för jordbruket i Finland är klart större än i andra EU-länder.

Men stöden är inte enbart positiva. Om du frågar en åländsk bonde skulle hen gärna klara sig utan stöd och hellre få skäliga priser, som inte pressats ner av mellanhänder och utkonkurrerats av billigare importprodukter. Stöden ger en bastrygghet, men gör det exempelvis omöjligt för jordbrukare att höja sina inkomster då man inte kan förhandla på en skyddad marknad. Thomas Antas, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, påpekar i en intervju med tidningen Östnyland att stöden också är en politisk risk.

”De kan ta slut med ett klubbslag på ett möte i Bryssel.”

Det finns även kritik mot hur stöden riktas.

WWF Finland, Finlands naturskyddsförbund, Birdlife Finland samt Natur och Miljö anser i en gemensam skrivelse att stöden borde optimeras från hållbarhetssynpunkt och vara bättre lokalt förankrade.

En rapport från AgriFoods i Sverige visar att direktstödet är negativt för konkurrenskraften, särskilt i de regioner där jordbruket är som mest produktivt. Man anser att utan stöd skulle gårdarna bli färre men större och mer lönsamma. De har också synpunkter på hållbarheten och konstaterar att kopplingen mellan villkoren och miljöproblemen ofta är svag och har låg träffsäkerhet. Däremot konstaterar de att stöden är viktiga i oproduktiva regioner där de bibehåller kulturlandskap och en fortsatt jordbrukstradition.

Finländarna är duktiga på att äta inhemskt, cirka 70 procent av den mat som äts i Finland har producerats här. Även ålänningarna är duktiga på att värdesätta och prioritera axganskt. På Åland har vi för vår storlek en imponerande bredd av lokalt producerade kvalitetsvaror.

Att kunna vara självförsörjande på mycket är något vi inte bör ta för givet, speciellt inte i dessa oroliga tider. Kriget i Ukraina har redan skakat om den globala livsmedelsmarknaden som vi är en del av och vi vet inte hur stora, och dyra, konsekvenserna blir. På en redan pressad marknad är marginalerna små, om inte icke-existerande redan, för jordbrukarna. Konsekvenserna av att våra bönder skulle slänga in handduken är skrämmande, då skulle vi vara ännu mer beroende av import och mer utsatta för konsekvenserna av världspolitiska händelser. För att inte tala om att vi förlorar en levande landsbygd och vår egen matkultur.

Just nu har vi privilegiet att äta lokalproducerad mat till ett kraftigt subventionerat pris. Det är något man bör hålla i åtanke när man skärskådar listorna över stödtagande bönder.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp