DELA

Jävig eller inte jävig, det är frågan

En minister blir inte jävig för att han fattar beslut om något han varit intresserad av.
Var Torbjörn Eliasson jävig när han fattade beslut om golfbanebygget på Stornäset?
Med tanke på hur ofta den som gissar vad juristerna ska komma fram till tar fel så känns det säkrast att inte försöka.
Låt oss i stället diskutera om man som politiker borde jäva sig i ett dylikt fall.

Vad vi nu har är en situation där en människa som politiker ska fatta beslut om något han i tidigare liv och andra roller varit passionerat intresserad av.
Torbjörn Eliasson har, som många andra, säkert satt ner hundratals timmar av sin tid på sitt föreningsengagemang. Förmodligen är ersättningen för detta arbete i ekonomiska termer ganska ringa.

När han valdes in i lagtinget hymlade Tobben ingalunda om sitt golfengagemang, tvärtom. Det var det han gick till val på, bland andra saker.
När han blev minister valdes han till posten för att han uttryckt intresse och har kunskaper inom näringsliv och turismutveckling, inte för att han förhållit sig ren och orörd i sådana frågor.

Det finns två frågor man bör ställa sig i detta fall:
1. Har Torbjörn Eliasson intresse av att befrämja en golfsatsning på Stornäset? Vill han det för att han tycker att det vore bra för Åland?
Svaret ja, det har han ju sagt hela tiden. Som politiker är det hans jobb att ha åsikter och fatta beslut. Sedan är det en en helt annan sak att man ibland tycker att det han bestämmer är fel.
2. Har Torbjörn Eliasson personligen ekonomisk eller annan betydande fördel av vissa beslut?
Hade han gett pengar åt sig själv vore det solklart. Det har han inte gjort. Inte heller hans son, som nämns i sammanhanget, har ekonomisk fördel av besluten.

Går man in för att tolka jävsregler på strängast möjliga sätt så finns det snart ingen enda politiker på Åland som är ren nog att vara beslutsför.
Dessutom behöver vi avla fram en grupp människor som är kliniskt ointresserade av allt, och som vägrar engagera sig i något alls för den händelse att de i framtiden vill bli politiker och fatta obesudlade beslut.

I praktiken är numera alla golfplaner för Stornäset döda. Liberalerna vill inte se den byggas, Ålandsbanken är inte intresserad av att finansiera den bana som kunde byggas på en begränsad del av Stornäset, och det står val inför dörren inom bara ett par månader.
Skulle det dock gå så att
a. Centern vinner valet
b. Torbjörn Eliasson blir minister igen
c. allt annat ställs på ända
så har han som minister rätt att fatta nya beslut om golfbanor på Stornäset.

Det kan inte vara förbjudet att ha en åsikt för att man varit intresserad.
Att gynna sina egna intressen på det allmännas bekostnad är fult, men att i politiken driva på det man mest tror på är det förväntade. Så ska politiker göra.
Det viktiga är, precis som med journalister, att man tidigt, öppet och ärligt deklarerar de kopplingar, åsikter och intressen man har, så att väljarna kan bedöma om det är det de vill stödja med sin röst.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax