DELA
Foto: Heidi Hendersson

Jämställdhetsarbetet börjar hemma

Medierna har ett stort ansvar att främja en jämställd samhällsutveckling genom att reflektera över vem som kommer till tals i rapporteringen.
Men det grundläggande arbetet börjar där man står.

Jävla feministtidning.

Det är inte ett obekant tillmäle för Nya Åland. Avsikten med detta epitet är att trycka ner. Men på Nya Åland ser vi det som en guldmedalj. Vi är en tidning som är stolta över våra feministiska värderingar, vi har en seriös strävan efter jämställdhet både inom redaktionen och i tryck.

Vår arbetsplats består av hälften män och hälften kvinnor. Vår ledarredaktion är övervägande ung och kvinnlig, en sällsynthet inom tidningsvärlden. Men det är inte av en slump.

Vi är medvetna om det utbredda hatet mot kvinnliga journalister. En nyligen genomförd kartläggning, på uppdrag av Europarådet, visar att en av tre journalister i Europa utsätts för hot och hat. Är journalisten dessutom ung, kvinna och av utländsk härkomst ökar risken för kränkningar.

Kvinnliga journalister, liksom kvinnliga politiker, hörs och syns. Det är skrämmande nog inte accepterat eller välkommet av alla. Det syns i mejl, det hörs i telefonsamtal, det muttras på stan och det skrivs inte minst i kommentarsfält på sociala medier.

Men det är inte bara yrkesrollerna som upprör. Även det som kvinnorna bryr sig om förringas i stor utsträckning. Inom medievärlden ligger den kvinnliga tyngdpunkten, både bland reportrar och intervjuade, på traditionellt benämnda ”mjuka” ämnen. Konstigt då att de mjuka ämnena tangerar samhällsviktiga (och till stor del livsviktiga) frågor som miljö, utbildning, kultur och hälsa. Män dominerar fortsättningsvis områden som rankas som mer prestigefyllda, såsom ekonomi och politik.

Det visar också den mediegranskning av de två lokaltidningarna som Ålands ombudsmannamyndighet låtit göra. Den visar på att männen dominerar framförallt de ekonomiska nyheterna och kvinnorna får mest utrymme i nyheter om sociala frågor och juridik. Liknande trend syns bland ledarskribenterna.

Majoriteten av de kvinnliga skribenterna i båda tidningar skriver om sociala frågor och juridik, i viss grad även politik och regering. Männen å sin sida skriver framförallt om politik och regering.

I en internationell jämförelse klarar sig de åländska tidningarna bra när det kommer till jämställdhet, men rapportens författare Minna Hellström konstaterar att det krävs ett aktivt arbete för att få till stånd en ytterligare förbättring.

”De åländska lokaltidningarna har en mer jämställd nyhetsrapportering än många andra men det betyder inte att det är dags att slappna av och luta sig tillbaka.”

Men som allt idealistiskt och gott arbete i världen så måste det börja hemma.

Även om Nya Åland har en del att förbättra när det kommer till att ge både kvinnor och framförallt barn och unga mer synlighet så har vi en bra grund att stå på. För oss har arbetet på hemmaplan varit ovärderligt och kritiskt. Därför håller vi inte med konkurrentens chefredaktör som under en paneldebatt på temat i fredags konstaterar att ”helt ärligt är det inte lätt för oss att få kvinnor att skriva (ledare)”.

Det är lätt. Men då måste stödet och engagemanget finnas där. Likväl som i politiken så måste unga, kvinnliga journalister tillfrågas, de måste få uppbackning när hoten fyller inkorgen och inte minst måste de ämnen som intresserar dem prioriteras och ges plats.

Likadant måste vi resonera på nyhetsplats när det gäller att ge utrymme för kvinnor och även barn. Fråga och stötta. Vi måste tänka på att intervjua fler kvinnliga experter, fler kvinnliga politiker och fler kvinnliga företagsledare.

Vi måste tänka på att fråga barn och unga om deras åsikter, inte bara be dem ställa upp på söta bilder. Samtidigt måste vi också tänka på att stötta och visa förståelse för att det kan kännas obekvämt, skrämmande eller främmande att säga sin åsikt.

För många män kan det kännas självklart att göra sin röst hörd. Det upplevs dock inte alltid lika självklart för alla andra.

Traditionella medier har ett stort ansvar. Vi ska granska makten och producera saklig journalistik med hög kvalitet. Vi ska spegla och ifrågasätta samhället, men samtidigt vara ett föredöme för den typen av samhälle vi strävar efter.

Här hoppas Nya Åland hålla fanan högt på hemmaplan, förbättra jämställdhetsaspekter i vår rapportering och fortsätta vara en jävla feministtidning.