DELA

Ja till maktutredning och bättre ledarskap

I den sedvanliga floden av hemställningsmotioner finns en som känns intressantare och mer angelägen än andra.
Obunden Samling, med Danne Sundman som förste undertecknare föreslår en rad åtgärder för att kvalitetssäkra det politiska systemet. Bland annat vill man införa ledarskapsutbildning för politiker, modernare ekonomistyrning, en maktutredning, ett så kallat whistleblower-system och högre prioritering av resurserna på lagberedningen.
Målet är, enligt Danne Sundman, att återställa medborgarnas förtroende för politiken, att storstäda bort gamla strukturer och införa nya.
Vackert så. Den åländska politiken dras onekligen med ett, ibland oförtjänt, rykte som en ineffektiv samling bästa bröder och systrar som inte får särskilt mycket gjort.

Delvis stammar denna bild ur själva parlamentarismens dikotomi mellan goda och onda i majoritetsregering och opposition. Rollerna är så givna och stämningen i lagtinget sådan att det är fullkomligt ogjort för någon i oppositionen att godkänna att något regeringen gjort är rätt eller bra.
Och när regeringen talar är det vanligtvis antingen oppositionen som inget förstår eller den förra regeringen som var inkompetent.

Delvis träffar Obunden Samlings hemställningsmotion helt rätt. Låt oss ta fasta på två av förslagen.
I motionen efterfrågas en ledarskapsutbildning för politiker. Det är så självklart att det behövs att det är märkligt att man inte redan tänkt på det, särskilt vad gäller ministrarna i landskapsregeringen.

Både i Ålands lagting och i landskapsregeringen är utbildningsnivån rätt låg, och utan att dra några större växlar av det kan man ändå konstatera att det högre utbildning ger är fler sätt att tänka och fler verktyg i lådan när man ska göra det.
Ledarskap är inte ens för dem som det kommer naturligt för en enkel sak, och våra ministrar och lagtingsledamöter förväntas klara av sina ansvarsfulla positioner utan att ibland ha mer i bagaget än en kort yrkesutbildning och mycket god vilja.
Ett starkt Ja! alltså till ledarskapsutbildning för politiker, och en kontinuerlig sådan, inte bara en introduktionskurs. För våra ministrar vore det kanske inte helt fel om man dessutom kunde ha en coach eller mentor eller någon utanför det politiska spektret som man med förtroende kunde vända sig till i svåra situationer. Problem är ju inte sjukdomar, men kan ibland kännas som sådana.

Ett entusiastiskt ja också till förslaget om en åländsk maktutredning, en som blottlägger både strukturer, historia och nätverk i den åländska maktutövningen. En maktutredning är ju inte en rättegång, inte ett sätt att peka ut vilka som är skyldiga till att ha innehaft makt, utan ett sätt att förtydliga och genomlysa hur ett samhälle fungerar och styrs.
Mer kunskap helt enkelt, att visa för dem som tror att allt på Åland sköts i slutna rum av män som dunkar varann i ryggen efter kaloristinna måltider.
Så är det inte.
En åländsk maktutredning, tror jag, skulle blottlägga mer hårt arbete och god vilja än man någonsin trott, men dessutom också en hel del ineffektivitet och gamla hjulspår som vi alla på Åland skulle må bra av att komma ur.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax