DELA

Inte ok att supa till för våra skattepengar

Vem är det som ska säga stopp om det bjuds för mycket på en fest? När ska till exempel stadsstyrelsen medlemmar tacka nej till ytterligare ett glas vin på julfesten?
Är det rimligt att stadens styrelse har en egen fest efter att man redan firat tillsammans med stadens övriga anställda?
Nej, är svaret i dag. För 50 år sedan var det annat. Ännu för 30 år sedan söps det friskt för skattepengar, och alla tog för givet att så skulle vara.

Med stadens sparbeting i åtanke, med politikernas prat om återhållsamhet och vikten av att hålla igen kostnaderna, och med en ny syn på alkohol i offentliga sammanhang borde någon inom stadens ledning ha stått på bromsarna inför förra årets julfest.
I likhet med landskapsförvaltningen borde Mariehamns stad, och övriga kommuner, snabbt som attan strama upp sin alkoholpolicy så att den blir i takt med tiden.

Därmed inte sagt att man ska missunna någon en julfest eller ens ett rimligt mått alkohol, men ett sådant supande som man av de fakturerade mängderna att döma ägnade sig åt på stadsstyrelsens julfest ifjol, det är inte ok. Det finns två orsaker.
För det första är det fel för att festandet sker med skattemedel. Den som vill dricka (mycket) må göra det, men på egen bekostnad. Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma åtaganden, inte till ett övermått av alkohol. Och om stadsledningen känner att de är i behov av mer belöning för sitt arbete ska man, vilket kanske vore rimligt, då ska man höja ersättningen, inte spritintaget.

För det andra är det fel för att det i varje grupp människor i vårt samhälle, stor eller liten, finns någon eller några som har problem med spriten. Alkoholism är en av våra vanligaste, dyraste och farligaste folksjukdomar, och det vore önskvärt att även staden i en alkoholpolicy tog fasta på detta och såg till att festandet sker med hänsyn till dem som balanserar på gränsen.
Kort sagt: Skärpning i Mariehamn! Vi som är med och betalar vill att de som jobbar för staden får rimligt betalt, men super för egna pengar.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax