DELA
Foto: Joakim Holmström

Inget oväntat besked

Fredagens nyhet om att Eckerös Birka Cruises lägger ner hela sin verksamhet var varken oväntad eller sensationell. Det är antagligen bara början på en lång kräftgång för Östersjöns rederier – som kommer få stora konsekvenser för Åland.
Den som har den beundransvärda egenskapen att snabbt anpassa sig till en ny verklighet har trumf på hand.

En 49 år lång era är över när Eckerökoncernen lägger ner trafiken på linjen Mariehamn–Stockholm. 509 medarbetare berörs, men konsekvenserna på Åland är betydligt större än att de åländska anställda, som är flera hundra till antalet, förlorar jobbet. Kringeffekterna är ännu okända.

Förra veckan var mörk för Östersjöns rederier och Åland. Förutom den dystra nyheten från Rederiaktiebolaget Eckerö så meddelade Tallink Silja att den svenska delen av koncernen säger upp 300 anställda, av dem är 69 finländare.

Dessutom, Paf samarbetsförhandlar och 39 tjänster, varav 29 finns på Åland, hotar försvinna.

Allt är förstås kopplat till coronapandemin. När gränserna varit och delvis ännu är stängda och resandet så gott som försvunnit är det här en sorglig, men allt igenom naturlig följd.

Det säger sig självt att en verksamhet som uttryckligen går ut på att, framför allt äldre och svenskar, ska umgås – äta, dansa, spela, festa – i ett begränsat utrymme inte kan fortsätta. Ingen del av upplägget går ihop med social distans och att hindra smittspridning.

Birka blir knappast det enda fartyget på Östersjön vars framtid förändras permanent. Före pandemin var konkurrensen stenhård: när marknaden skakas om på det sätt som den gjort de senaste månaderna är det inte realistiskt att tro att alla linjer kommer klara sig utan att delar amputeras eller får omfattande, svårläkta sår.

Att det blev Eckerö och Birka som först lägger ner en hel verksamhet permanent är inte heller förvånande. Den ägarstrid som de senaste veckorna försiggått mer eller mindre offentligt har visat på de stora problem som det långa trafikuppehållet har orsakat och gav en förvarning till vad som väntade.

Kringeffekterna av minskad trafik är många. Åland och ålänningarna behöver mentalt förbereda sig på att möjligheterna till kryssningar och transport till och från Åland ser annorlunda ut under lång tid fram över.

Det handlar heller inte enbart om att tidigare anställda står utan försörjning och att det i sin tur drabbar enskilda på en rad sätt. Hamnar står utan hamnavgifter, kommuner får mindre skatteintäkter, underleverantörer står utan fartyg att leverera varor och tjänster till och diverse inhyrd personal har ingenstans att exempelvis städa.

På samma vis har Pafs verksamhet påverkats. Dels av att spelandet ombord på fartygen varit obefintligt, dels av att regleringen av spelmarknader snabbats på. Att Pafs verksamhet minskar innebär mindre vinst. Mindre vinst innebär sannolikt kännbart mindre pengar till det åländska föreningslivet och kännbart mindre vinst för landskapsregeringen att pytsa in i offentlig verksamhet.

Det är bara att inse läget och rädda det som räddas kan.

Det som är bra med fredagens besked är att Rederiaktiebolaget Eckerö fattat beslut. Birka och renodlad kryssningstrafik mellan Sverige och Åland är antagligen den av koncernens verksamhet som är minst anpassningsbar till ett pandemiläge. Att då lägga ner för att rädda övrig verksamhet är förnuftigt. Att Birka varit mycket framgångsrik som produkt – man har utsetts till Sveriges bästa rederi nio gånger – hjälper inte i det här läget.

Förhoppningsvis kan koncernen nu koncentrera sig på att hålla resten av verksamheten flytande.

Tallink Silja meddelade i förra veckan att man köpt in ett nytt ropaxfartyg, ms Sailor, för att rätta sig till ett läge där transport av frakt är viktigare än transport av passagerare. Det är att snabbt anpassa sig till en ny verklighet.