DELA

Inget är gratis, inte heller privatbilismen

Är privatbilismen gratis?
Är kollektivtrafik bara en kostnad, särskilt den för användarna avgiftsfria kollektivtrafiken, som inte har någon motsvarighet när det gäller privatbilismen?
Nej, självklart inte. Vi bilister, vilket de flesta vuxna ålänningar är, betalar våra egna bilar och vårt eget bränsle. Bränslet och bilarna är beskattade, så vi bidrar även på det sättet till den allmänna kassan. På kostnadssidan finns en lång, lång rad poster för vår gemensamma offentliga kassa, inte minst i form av kostnader för miljön.
1. Kostnader för anläggning av vägar, för underhåll, skyltning och säkerhet.
2. Kostnader för övervakning av trafik, för rattonykterhet, domstolsbehandlingar och polisinsatser.
3. Kostnader för trafikolyckor i människoliv och materiella skador.
4. Kostnader för anläggande av parkeringsplatser och de begränsningar för stadsplaneringen som det medför.

När Mariehamns stad gick in för den avgiftsfria busstrafiken och när Röde Orm satsat på sin prisbelönta och allmänt omskrivna fiskdiesel, så var det en konkret och bra insats för miljön. Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson skriver i en insändare i fredagens Nya Åland att privatbilismen trots det ökat med 44 % på 10 år.
Jaha. Vet vi hur ökningen hade sett ut utan kollektivtrafik?
Har några andra åtgärder satts in i staden för att styra folk bort från att använda bilen för att förflytta sig de korta sträckorna i Mariehamn?

Dessvärre icke. Det man har gjort är att ytterligare underlätta för bilar att ta sig fram i staden och att hitta parkeringsplatser, bland annat genom bygget av det ytterst kostsamma och till stora delar outnyttjade Miramar-garaget.
Det är fullständigt bevisat att bilismen står för omfattande och miljöfarliga utsläpp som är dåliga för miljön. Vi vet att fossila bränslen är en ändlig resurs. Vi vet, och alla tycks på ytan vara överens om att det vore bra om biltrafiken minskade, alternativt blev mindre beroende av just fossila bränslen.

vad gör man i Mariehamn?
Man minskar på kollektivtrafiken. Man väljer i upphandlingen bort ett lokalt producerat, banbrytande bränsle. Man väljer bort den betydande goodwill och uppmärksamhet det gett Åland att ha en avgiftsfri och näst intill fossilfri kollektivtrafik. Och man fortsätter låtsas att privatbilismen inte kostar samhället något, eller att de siffrorna inte går att likställa med kostnaderna för kollektivtrafiken eftersom de inte syns som direkta kostnadsposter i budgeten.

Att alla skulle åka kollektivt är en utopi. Att majoriteten skulle göra det är osannolikt. I den riktning Mariehamn nu rör sig är det osannolikt att någon alls kommer att göra det om några år.
Ska man satsa på miljöstaden Mariehamn så räcker det inte med en halvhjärtad morot i form av försämrad kollektivtrafik. När man gör vägvalet för privatbilismen är det inte kostnadsneutralt, det är inte miljövänligt, och det är inte framåtsyftande.
Det är bekvämt, enkelt och konservativt, och vi kommer alla att få betala för det. Bildligt och bokstavligt.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax