DELA

Information gårdagens melodi, nu är det dialog som gäller

Kommunikation och dialog måste vara ledorden för politiker i förhållande till medborgare, inte envägsinformation.
”Landskapsregeringen anser det vara en demokratisk rättighet och skyldighet att delta i debatter, svara på medborgarnas frågor och vara delaktiga i opinionsbildningen. Det är viktigt för förståelsen av den förda politiken att landskapsregeringen på ett tydligt och pedagogiskt sätt motiverar grunderna för beslut.”

Så skriver landskapsregeringen i sitt regeringsprogram. Det är en lovvärd ambition, som man får hoppas inte drunknar i havet av dagligt arbete som väntar de nytillträdda ministrarna.
Förutsättningarna för att göra det är på många sätt bättre än någonsin, både för regeringen, regeringspartierna och för oppositionen. Sociala medier erbjuder en lätt tillgänglig, öppen och framför allt mindre tidskrävande kanal direkt ut till människor än de tidigare tillgängliga.

Här kommer några konkreta förslag.
1. Förnya landskapsregeringens hemsida, och fokusera på tillgänglighet, sökbarhet och öppenhet. I dag ska man verkligen veta vad man letar efter för att hitta det.
2. Skapa en Facebook-sida och ett Twitter-konto för landskapsregeringen, där ledamöterna gemensamt kan upprätthålla en dialog med medborgarna. Det får gärna vara lättsamt, gärna ge insyn i dagliga överväganden, gärna vara interaktivt.
3. Ge kommunikationschefen eller någon annan lämplig person uppdraget att, när ministrarna inte hinner själva, se till att det kommer svar på allmänhetens frågor och kommentarer.

Detta handlar inte att informera allmänheten, det handlar om en kommunikation och dialog som kan utvecklas och leda vidare till ett nytt sätt att vara medveten om medborgarna på ett direktare och mer kontinuerligt sätt än som väljare vart fjärde år.
Många, kanske de flesta av våra politiker, är i dag aktiva i olika sociala nätverk. I den nya landskapsregeringen är det kanske Fredrik Karlström och Carina Aaltonen som mest aktivt utvecklat sin närvaro, och faktiskt har välbesökta, väl profilerade bloggar med många läsare och många som kommenterar inläggen.

Det är en ny tid för politiker, där det inte längre räcker att på distans fatta kloka beslut i sitt elfenbenstorn, utan också bjuda på sig själv och på förklaringar till besluten.
Se det som en ärlig möjlighet, inte som ett betungande måste.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax