DELA

Information ett effektivt sätt att stoppa spekulation

Viking Line gör sig själv en björntjänst genom att inte svara på frågor om varför intendent Taru Kauppinen lämnar företaget.
Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist är ingen dununge, och inte är han dum heller. Genom åren har han gett mer än tillräckliga bevis på sin förmåga både att hålla i pengar och att förmera dem.
Så nu undrar man, vad håller man riktigt på med i styrelsen, som självklart representerar ägarna? Varför var det en så viktig fråga för ägarna och styrelsen att bli av med en intendent på ett av sina fartyg, en fråga som egentligen inget har med styrelsearbetet att göra, att man tvingade fram ett ultimatum till en anställd?

Varför gör man det, och tiger?
Orsaken anges, enligt Taru Kauppinen själv, vara att hon har ett förhållande med vd Mikael Backman, en relation som pågått länge och som varit väl känd? Varför nu? Varför på detta vis?

Det finns självklara komplikationer med en kärleksrelation mellan en vd och en anställd i chefsposition. Det finns också olika sätt att hantera det, framför allt genom öppenhet, genom att påtala eventuella problem och genom att ställa upp tydliga gränser mellan det privata och det arbetsrelaterade.
Eftersom denna typ av relationer alls inte är ovanliga i arbetslivet finns det olika modeller.

Viking Line lämnar nu, eftersom man väljer att inte svara på en enda fråga, öppet mål för alla spekulationer.
Antingen är frågan bara oerhört klumpigt skött och bygger på en föråldrad uppfattning om vad som är passande. Hade man på ett stillsamt sätt velat bli av med Kauppinen skulle man förstås ha diskuterat det närmare och erbjudit henne en kompensation för diskret tystnad.
Eller så fanns det andra problem. Kanske klagomål. Kanske skvaller. Kanske missnöje. Inget av det egentligen en legitim grund för uppsägning, och inget man som anställd kan försvara sig emot om det inte uttrycks öppet.
Eller så vill Viking Line bli av med sin vd, Mikael Backman, och försöker genom denna manöver få honom att lämna företaget.

Vad vet man, när svar icke gives.
Lärdomen, Viking Line, är att horror vaqui, skräcken för tomrummet, gäller även information. Om något är tomt så fylls det.
Svara på frågorna, så är ni av med problemet.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax