DELA

Industrihusaffären är inte lyckad

Hur skall nu detta lösas?
Staden och landskapet får inte teckna nya aktier i Ålands industrihus, säger Högsta förvaltningsdomstolen. Men utslaget kommer över två år efter att aktierna tecknades.
Skall pengarna nu betalas tillbaka i väntan på att EU beslutar sig för om stödet från landskapet och staden är tillåtet eller inte.
Om stödet visar sig hållas inom gränserna för vad EU tillåter så kan pengarna sedan betalas ut på nytt. Smidigt och effektivt!
Någon har tövlat, men vem?

länge en åtgärd är ifrågasatt, anmäld för att lagligheten skall utredas, borde det vara givet att åtgärden inte genomförs. De flesta väntar med att bygga hus tills bygglovet är beviljat. I det fall man inte gör det brukar det kallas svartbygge och är suspekt, alltså något som samhället inte skall ägna sig åt.
I det här fallet har Dalbo affärsfastigheter klagat på att pengarna från landskapet och staden snedvrider konkurrensen, något som EU inte brukar tycka om. Alltså har man anmält förfarandet. Men Ålands förvaltningsdomstol förkastade besvären.
Kan man efter det anse att kusten var tillräckligt klar för att teckna aktierna?
Nu har HFD beslutat om verkställighetsförbud i väntan på besked från EU. Det är alltså en veritabel soppa.

Borde landskapet och staden ha förstått att få stödet godkänt av EU innan man betalade ut det? Enligt HFD hade man inet ens meddelat EU att man tänkte gå in med mera pengar. Man borde ha förstått. Efter vid det laget (2007) 12 års EU-medlemskap borde vissa viktiga regler ha nötts in.
Men vi vet också att landskapet anmäldes för stödet till Air Åland och där tyckte HFD att det inte fanns något att ingripa mot. Det var Flygfältets reseservice som ville att utbetalningarna till Air Åland skulle stoppas i väntan på besked från EU. Det beskedet har visst inte kommit ännu?
Soppan är alltså inte bara en soppa utan tyder på dels att upphandling enligt EU-regler är svårt, den ställer krav på upphandlarna, dels att den som vill har stora möjligheter att sätta käppar i hjulet. Med det inte sagt att de nu aktuella aktörerna inte skulle vara seriösa. Problemet är att såväl seriösa som mindre seriösa anmälningar tar lång tid att utreda.
Och utredas måste de även om den som anmäler inte alltid avgår med segern.

Vad gäller Flygfältets reseservice vet vi inte vad EU kommer till. Borde flyget ha stått stilla under tiden ifall utslaget blir fällande för landskapet? Eller räcker det med en ny upphandling? Om det skall betalas tillbaka eventuella trafikpliktspengar så drabbas Air Åland, som inte har gjort annat än vunnit en anbudstävlan.
Vi vet inte heller vad EU kommer till beträffande Ålands Industrihus. Om utslaget blir fällande för landskapet och staden, finns det då pengar att betala tillbaka? Vad gäller Ålands industrihus drabbas åtminstone inga enskilda företagare av konkurs. Industrihus är samhällsägt så det är skattebetalarna som får ta smällarna. Trist det också.
Men kan man nu få hoppas att detta räcker som inlärning, att upphandlingarna framöver blir noggrannare, att man anstränger sig för att ta reda på, hör med EU om det är något mer man borde tänka på?

Det har börjat trilla in litet småelaka, mest anonyma reaktioner om hur våra politiker tror sig klara av att ta över beskattningen när de inte ens kan få ordning på avfallshanteringen.
Här kommer en med namn under:
Det finns all anledning att lära sig hantera det man har ansvar för om man vill få förtroendet att ta hand om ännu mer.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax