DELA

Ideologiernas kamp förs i stadspolitiken

Ska stadsdirektör Edgar Vickström ha partibeteckningen (M)? Driver han som tjänsteman en politisk agenda, och plockar fram siffror som stöder den besparingspolitik han och Moderaterna i stadsledningen vill föra?
Det menar Socialdemokraterna.
Bakgrunden är att staden sedan Edgar Vickström blev stadsdirektör bytt prognosticeringsmetod. I stället för årliga prognoser för skatteutvecklingen baseras intäkterna i budgeten nu på en trendlinje från 15 år bakåt. Det ger, menar Vickström, en säkrare och långsiktigare bild av utvecklingen.
Enligt Socialdemokraterna stämmer inte prognosen, eftersom den inte beaktar de senaste siffrorna och eventuella positiva förändringar. Det leder i sin tur till att man lägger på stadens nämnder ett sparbeting trots att det kanske inte behövs.

Edgar Vickströms siffror och beredning ligger väldigt nära den moderata partilinjen. Det kommer man inte ifrån. Det betyder inte att siffrorna är felaktiga, men som med all prognosticering är det verktyg som går att hantera enligt olika önskemål.
Om det visar sig att Socialdemokraternas siffror är riktiga så har vi antingen en stadsdirektör som inte räknar rätt, eller en som vill styra politiken genom att presentera siffror som stöder det han vill göra.

Det är också möjligt att de S-märkta siffrorna antingen är felaktiga eller ett uttryck för Socialdemokraternas behov av att profilera sig som ett riktigt vänsterparti, när man nu sitter i en regering med borgerlig regering.
Eftersom den breda koalitionen i lagtinget neutraliserar en ideologisk debatt i lagtingspolitiken, så är det i stadspolitiken den kommer till uttryck, både från vänster och höger.

Vill Edgar Vickström slakta välfärden i Mariehamn? Nej, säkert inte. Det vill inget parti i Mariehamn. Man har olika åsikter om hur stort sparbehovet är och vad man ska spara på.
Har Vickström politiserat stadsdirektörsrollen mer än sina företrädare? Absolut, visst har han det. Han är också tydligare och mer resolut i sin kommunikation med politiker, vilket är bra.

Socialdemokraternas siffror och den eventuella politiska agendan i beredningen ska självklart diskuteras, liksom de olika synsätt som finns på hur stadens pengar ska användas, men nog vore det bra om man slapp den aggressiva retoriken när det nu ändå är flera år till nästa val.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax