DELA

Ideologierna går på tvärs kring bostadsbyggande

Man behöver inte stå långt till höger på Åland för att som politiker ifrågasätta det kommunala bostadsbyggandet. Men så ser det inte ut överallt i landet.
Så sent som i början av sommaren var det lätt kaos i lagtinget när man röstade om stöd till bostadsbyggandet. Mitten – vänstern röstade för stöd till såväl hyresbostäder som bostadsrätter medan mitten – högern ville stöda bara bostadsrätter.
Att landskapsregeringen hade föreslagit stöd till båda imponerade inte på alla i lagtinget, inte ens alla som hör till regeringsblocket. Men det blev till slut som landskapsregeringen ville.

Det här var inte första gången man diskuterade stödet till bostadsbyggandet. Och det var inte första gången åsikterna gick i sär.
Därför kan det vara av intresse att ta del av rikspressen, där landets bostadsminister Jan Vapaavuori klagar på att kommunerna i huvudstadsregionen inte bygger tillräckligt med bostäder. Och inte heller bostäder till rimlig hyra.
Om det är omöjligt att på annat sätt få ner hyrorna på en rimlig nivå så kan bostadsministern tänka sig att öka det statliga räntestödet till byggandet.

Vad är nu denna Vapaavuori för en socialist, som har lyckats smyga sig in i regeringsleden? Han är samlingspartist.
Han ser bristen på hyresbostäder som ett hot mot tillgången på arbetskraft.
– Det är viktigt för hela regionens utveckling att vi kan förse den kunniga arbetskraften med intressanta bostadslösningar. Det är ett stort missförstånd att tro att det bara handlar om ägarbostäder eller fritt finansierade bostäder, säger Vapaavuori i en intervju.

Det finns säkert många skillnader mellan Helsingforsregionen och Mariehamn/Åland. En kan vara att det är lättare att locka folk att flytta till Helsingfors än att flytta till Åland. Men en likhet är att det är brist på arbetskraft på bägge ställena. Och brist på bostäder för den arbetskraft som borde flytta in.
Medan starka politiska krafter på Åland – nästan halva lagtinget – säger att samhället inte skall stöda byggandet av hyresbostäder, bostadsbyggandet skall skötas av privata entreprenörer, så säger landets bostadsminister tvärtom. Han vill att kommunerna anstränger sig litet mer och erbjuder hjälp från staten.

Hur skall vi få det här att gå ihop?
En samlingspartist skall se till det privata näringslivets intressen parallellt med samhällets. Så har vi lärt oss att ideologin ser ut. Och så resonerar rätt många av våra åländska politiker höger om mitten.
Så resonerar också åtminstone delar av näringslivet. För mindre än ett år sedan gick handelskammaren ut med en skrivelse, där man uppmanade kommunerna att hålla sig borta från byggsektorn, även om det då i första hand gällde affärsbyggen.
Så varför resonerar inte Vapaavuori på det sättet?
Han är naturligtvis färgad av sin ställning som bostadsminister. Men eftersom han är bostadsminister så ser han också behovet av nya bostäder och vad som krävs för att de skall byggas. Det får man åtminstone hoppas.
Och som minister i landets regering kan han inte se bara till en grupp, byggentreprenörerna, utan måste se till hela näringslivets behov. Näringslivet anser sig behöva arbetskraft, som i sin tur behöver någonstans att bo.

Trots att han är högerman tror minister Vapaavuori alltså inte på att marknadskrafterna kan lösa alla problem. Vid en ytlig betraktelse verkar han alltså gå på tvärs mot sin ideologi. Men vid närmare granskning blir det inte så, eftersom han ser till näringslivets bästa.
Däremot går han på tvärs mot många av våra åländska politiker. Det är en intressant iakttagelse.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax