DELA

I lönndom frodas myter. Släpp utlåtandena fria

Mycket kan man säga om hanteringen av en eventuellt golfbana på Stornäset, men inte att processen föregått smidigt och transparent.
Det är nästan så man frågar sig om det vore möjligt ens om man försökte att snubbla på så många hinder som förvaltningen och ministern hittills snubblat på.
Höljt i dunkel är också själva orsaken till tövlandet.

Är det faktiskt så att den ena handen i förvaltningen inte vet vad den andra gör? Är det faktiskt så att gamla principdokument blir bortglömda tills någon gammal tjänsteman kommer och påminner om det.
Är det faktiskt så att utlåtanden som begärts in som underlag för ett beslut inte hinner behandlas innan beslut tas?
Och är det faktiskt så att dessa utlåtanden ska vara hemliga tills ärendet är färdigt behandlat? Och varför?

Vi, media och allmänhet, som ännu inte fått se fyra landskapsbyråers utlåtanden om planerna, kan bara ana oss till genom hörsägen och genom lagtingsledamoten Camilla Gunells (S) reservation i finansutskottet, att byråerna avstyrker golf på Stornäset.
Dessutom vet vi att det finns ett tidigare principbeslut om markanvändningen i området som inte inkluderar golf, och vi vet att den sittande landskapsregeringens handlingsprogram innefattar en fredning.

Vi vet att golfprojektet i Godby-Ämnäs förföll i en kombination av politisk feghet (liberalerna) och ren och skär småaktighet (centern).
Vi vet att Ålands golfklubb ännu inte fått något svar på sin anhållan om att få arrendera landskapets mark, att ärendet ligger och vilar på näringsminister Mattssons bord, och att hela landskapsregeringen under tisdagen tog sig en stärkande promenad ute på Stornäset.
Man får förmoda att frågan lyfts upp till ett plenum där landskapsregeringen besluter hur det ska vara, och det är ju rätt och riktigt.
Men varför detta hemlighetsmakeri? Folk är väl inte dummare än att de förstår att det finns olika motstridiga åsikter som ska vägas in. Det går inte att hemligstämpla beredningen så att negativa synpunkter förblir hemliga för evigt.

Sannolikheten att landskapsregeringen nu förmår fatta ett definitivt beslut är tyvärr mycket, mycket liten. Man kommer att vackla både hit och dit, och sedan besluta sig för att man nog är intresserad men behöver mera underlag, mera utredningar om konsekvenser, mera ritningar av golfklubben.
Sedan är det upp till Ålands golfklubb, som smidigt, lydigt och snällt under många år och många golfprojekt ritat och berättat, att bestämma om man vill göra det än en gång, på precis lika osäkra premisser som förr.

När Åländsk Center slutgiltigt fintade bort Godby-Ämnäs genom att föra fram Stornäset, trodde man kanske att det inte skulle uppstå problem eftersom landskapet äger marken. När problemen uppstod försökte man sopa dem under mattan.
Så, nu står vi här. Ingen golf, en väldigt knölig matta, högljudda protester, markägare i Godby-Ämnäs som tröttnat på alltihopa.

Låt det första komma först. Få upp alla korten på bordet. Det enda som ska vara hemligt är det som absolut måste vara hemligt. Allt som inte av tungt vägande skäl måste vara hemligt ska vara offentligt. Inte det omvända, att allt som inte måste vara offentligt ska vara hemligt.
Skillnaden är milsvid, och viktig.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax