DELA

I kväll blir det fajt – sedan blir det vapenvila

I kväll möts näringsminister Fredrik Karlström och lantbrukarna i Naturbruksskolan. Finns risk för heta känslor.
I kväll anordnar Centern en träff om jordbrukspolitik. Inbjuden är bland andra näringsminister Fredrik Karlström. Man kan gissa att det kommer att bli tuffa tag mellan ministern och lantbrukarna. Hittills har ju som bekant tongångarna kring jordbruksstödet varit högt.
För oss som står utanför tvisten kring jordbruksstödets vara eller icke vara på samma nivå som tidigare är det inte helt lätt att greppa debatten. Men i huvudsak verkar två fåror finnas.
Dels har vi den mer känslomässigt baserade som handlar om att privatisera avbytarverksamheten. Den slår hårt mot djurbönderna, men omfamnas samtidigt av många andra näringsidkare som inte får stöd för semestervikarier. Argumenten, främst då i de debatter som först på sociala medier, har snabbt rasat över i känslomässiga argument snarare än sådana baserade på fakta. Det är också, sett till pengarna en mindre fråga.
Den andra fåran däremot, som handlar om att regeringen vill skära ned bidragen till jordbruket under kommande period har varit mer hyfsad. Men ändock svår att sätta sig in i. I sin mest basala del handlar det om att regeringen vill skära ned landskapets bidrag från dagens 41 miljoner euro till 33,6 miljoner under den kommande programperioden (2014–2020). Argumentet är att landskapet måste spara pengar för att få en budget i balans. Det är lätt att att begripa.
Lika lätt är det att begripa motreaktionen. Bönderna har, sedan den nuvarande programperioden inleddes 2006, fått stora kostnadsökningar. Ta bara alla produkter som baseras på olja och fundera över hur mycket oljepriset stigit de senaste sju åren.
Lantbrukarna menar att om stöden sänks kommer det åländska jordbruket att hamna illa till konkurrensmässigt jämfört med andra europeiska bönder i allmänhet, och sina finska konkurrenter i synnerhet.

Summan av kardemumman blir en klassisk rävsax för regeringen. Samtidigt som man vill ha en budget som inte tvingar fram stora besparingar på andra områden – många av vilka redan drabbats av besparingar – eller ta lån.
Å andra sidan: om producenterna på gårdarna runt om på Åland inte får plus och minus att gå ihop, då blir det inget jordbruk.

förslag har kommit på hur landskapet ska få budgeten att gå ihop om bidragen inte sänks. Å andra sidan har regeringen heller inte utrett hur sänkningarna kan komma att påverka en av de viktigare näringarna i landskapet.
Kanske kommer några svar på detta att lyftas i kväll. Förmodligen inte.

Kanske får vi svar på varför regeringen har så bråttom med reformen. EU, som är den klart viktigaste instansen när det gäller jordbruksstödet, har ännu lång väg kvar innan man har ett förslag till nytt program. Finland ligger också efter i tidsschemat. I stället för att hasta framför Europa borde Åland avvakta för att på så sätt kunna ta ställning till konsekvenserna av nedskärningarna i bidragen.
Ingen vill att det åländska jordbruket ska slås ut. Med all sannolikhet skulle heller inte alla åländska bönder duka under om bidragen sänktes. Men att i ett läge med osäkra tider för företagen riskera att fler blir arbetslösa måste ses som aningen dumdristigt.

Å andra sidan lär det bli en ”politikerlösning” på problemen. När Centern tagit kraftig ställning mot sina regeringskollegor och därmed hotat att spräcka regeringen, lär lösningen bli just att man väntar. Man tillsätter en utredning, lägger förslaget åt sidan och väntar in EU och Finland och hittar till slut en kompromiss.
Men för att det ska funka måste nog en och annan fredstrevare komma redan i kväll.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax