DELA

Hur ser den välfärd ut som omfattar oss alla?

Vi lever i ett nordiskt välfärdsland hör man sägas gång på gång. Och vi är tacksamma över att få leva i ett nordiskt välfärdsland, vi jämför det med att vinna på lotto.
Men exakt vad menar vi?
Vi har en av årets storhelger framför oss. De flesta av oss är långlediga. Många reser bort för att hälsa på släkt och vänner eller får besök. De flesta köper hem något extra gott att njuta av i familjekretsen eller med goda vänner.
Om vädret är vackert kanske vi tar en promenad, ser den första tussilagon eller hör någon tidig flyttfågel. Inget krig, inga naturkatastrofer. Luften håller hygglig kvalitet och vattnet är nästan gott.
Vad mer kan man begära? Om inte detta är välfärd, så vad är det då?

Det är det som är frågan. Vad menar folk när de talar om välfärd? Framförallt, vad menar politiker när de utlovar välfärd?
Välfärd är vård, skola, omsorg. I första hand de tre. Det har vi hört politikerna säga så många gånger så också vi andra kan det utantill.
Vården skall vara av bra kvalitet. Vården skall vara den samma för alla. Eller?
Om vården är bättre för mig än för dig, lever vi då i ett välfärdssamhälle? Eller lever vi i ett samhälle där en del har privilegier beroende på position i samhället, kontakter, pengar. Och vad kallar vi det i så fall?

Visst är vi överens om att alla skall ha samma rätt till vård.
Betyder det att vården skall vara gratis? För om den kostar så kanske alla inte har råd och då är det inte samma vård för alla.
Men i ekonomiskt eländiga tider kan samhället inte ställa upp med gratis vård till alla, det förstår nog de flesta av oss, eller hur? Välfärden fungerar med andra ord inte om den sätts på prov. Kan den i så fall kallas välfärd?

Skolan skall vara gratis. Självfallet. Det är förfärligt att läsa om familjer i tredje världen där barnen inte kan gå i skola för att föräldrarna inte har råd. Och vi slår oss för bröstet och inser att vi lever i ett välfärdssamhälle. Hur långt upp i åren?
Grundskolan är gratis. Men efter det? I Sverige finns det friskolor av olika slag som inte är gratis. I Finland finns samma diskussion.
Framförallt finns intresse att inrätta skolor för dem, som är för bra för vanliga skolor. Och dessa elitskolor skulle ingalunda vara gratis. Så även om du har ett barn med en knivskarp hjärna så hjälper inte det ifall du inte sitter på en hög pengar.
Är det välfärd?
Eller betyder välfärd att alla har tillgång till de bästa pedagogerna allt efter förmåga och fallenhet. Att alla har tillgång till universitet och högskolor utan krav på terminsavgifter.
Är det det som är välfärd?

Omsorgen är ett häftigt debatterat kapitel. Vad får barnomsorgen kosta, hur skall äldreomsorgen se ut?
Skall samhället betala för att en mamma är hemma med ett barn medan samhället betalat för att det andra barnet tas om hand om samhället? Är det välfärd?
Och är det välfärd att en gammal dam sitter ensam hemma för att snö och halka hindrar henne att gå ut och träffa likasinnade, som i sin tur är lika förhindrade att gå ut och sitter lika isolerade? De får sin mat, de får sina mediciner, de kan lyssna på radio, titta på tv. Visst är det välfärd? Vädret rår ingen på.

Många har det i dag bättre än många hade det förr, om vi går 40-50 år bakåt i tiden. Men då talade vi inte heller lika stolt om välfärd.
Vad menar vi i dag med välfärd? Vem är välfärden till för? Vad ingår i begreppet, är det enbart materiella saker, som att inte svälta och frysa?

Åland har den senaste veckan kokat av åsikter om Skarvenaffären, ”alla” har en åsikt oberoende av hur mycket eller litet insatt man är i de olika turerna eller i vad lagen säger.
Tänk om ålänningarna kunde engagera sig lika mycket i sin egen och andras välfärd. Vad har vi rätt att förvänta oss, vad är vi villiga att betala för? Hur vill vi ha det?
Eller har vi det precis så bra vi önskar oss. Är detta välfärd och är den nu så utvecklad den kan bli?

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax