DELA
Foto: <07_Bildrubrik>SOM RÖRPOST Ungefär så är det tänkt att vi i framtiden skall rusa fram under havet. Kapslarna lämpar sig för såväl folk som gods. Än så länge tvivlar många på realismen i projektet.

Hur realistiskt är det med snabbtåg i tunnel?

Är en tunnel under Ålands hav och Skärgårdshavet framtiden för resandet mellan Finland och Sverige, via Åland, eller dumt slöseri? Är projektet överhuvudtaget realistiskt?
Man kan bli litet lätt imponerad av den entusiasm som Mårten Fröjdö & Co visar över tunnelprojektet. Det handlar ju inte om vilken tunnel som helst, utan om trafik med magnetdrivna tåg/poddar i lågtrycksrör. Poddarna susar fram i en hastighet av 1.200 km /t. Visst låter det som en vision av något väldigt långt fram i tiden.

Det amerikanska företaget Hyperloop har presenterat planerna i Finland nyligen och talat om att man vill göra rutten Åbo -  Mariehamn - Stockholm till sitt pilotprojekt.

Att sätta sig i en ”pod”, en liten tågvagn för 30 - 40 personer, i Mariehamn och vara i Stockholm eller Åbo på 20 - 30 minuter låter inte så dumt som alternativ till båt eller flyg. Men alla tror inte projektet är realistiskt. När planerna presenterades vid ett seminarium i Stockholm på senhösten ifrågasatte infrastrukturminister Mika Nordberg passagerarsiffrorna. Att utgå från 9 miljoner, antalet passagerare på färjorna, blir enligt honom fel, eftersom långt över hälften är kryssningspassagerare. De är inte intresserade av en fast snabbförbindelse.

Också landshövding Peter Lindbäck ifrågasatte planerna. Han bekymrade sig över vad som skulle hända med Ålands tax free-undantag om Åland får fast förbindelse.

Karl Henriksson, ordförande för trafikplaneberedningen i Stockholms län, skriver i en debattartikel att det skulle vara både dumt och slöseri med skattebetalarnas pengar att ens utreda projektet.

– Det är bra att vilja förbättra kommunikationerna med Åland, men världens längsta tunnel är inte den rimliga lösningen, skriver han.

Världens idag längsta järnvägstunnel finns i Japan och är 60 km lång. Här skulle det röra sig om två järnvägstunnlar på tillsammans nära 200 km. Man skulle bygga världens längsta järnvägstunnel mellan Mariehamn och Åbo, som befolkningsmässigt inte kan mäta sig med Paris och London (kanaltunneln) eller de japanska öarna.

Den som på Åland började intressera sig för tanken redan för flera år sedan är Otto Hojar på Föglö. Hans bolag utredde förutsättningarna för en tunnel till Föglö och när det projektet gick i stå tittade han längre ut och började intressera sig för tunneltrafik Sverige – Finland.

Med tanke på orsaken till att Föglöprojektet stoppade upp kan man möjligen förvåna sig över hans fortsatta engagemang. Berörda markägare motsatte sig tunnelbygget, man ville inte att vägdragningar och nerfarter skulle förstöra miljön.

Hur det är tänkt med vägdragningar och nerfarter/uppfarter till ett lågtrycksrör med magnetdrivna tåg någonstans på Åland vet ingen ännu, planerna har inte avancerat så långt. Men pengar räknar man med för utredningarna. Hyperloop bidrar med 100.000 dollar till den förstudie som Hojar och Företagarna på Åland skall ta fram. I Sverige tvekar man att satsa begärda 100.000 kronor, men Hojar räknar uppenbarligen med att Finland och Åland satsar 1 miljon euro i projektet.

Det verkar väldigt optimistiskt. Det handlar för all del om något väldigt nytt och väldigt spännande, som säkert fascinerar visionärer. Men de som sitter på pengarna kanske har en annan syn på vad man vill satsa på. Det lär krävas en hel del mer arbete och mer konkreta planer innan finansiärerna mognar. Och de åländska markägarna.

Eller som Mika Nordberg säger.

– Initiativet måste tas av regeringarna i Stockholm och Helsingfors om det här ska vara på riktigt. Om landskapsregeringen får en fråga därifrån kan vi säga om vi vill vara med på ett hörn eller inte.