DELA
Foto: Joakim Holmström
Harry Jansson sågade i onsdags grunden som självstyrelsen står på i undantagstillstånd. Veronica Thörnroos hyllade under samma tillfälle riksregeringen och ministerierna för deras arbete med de åländska motsvarigheterna. Båda kan givetvis ha rätt, men signalerna blir svårtolkade.

Hur mår relationerna på axeln Helsingfors – Åland, egentligen?

Under lagtingets frågestund i onsdags behandlades både självstyrelsens roll i undantagstillståndet och relationerna med riksregeringen.
Vi fick se prov på landskapsregeringens egen Dr. Jekyll och Mr. Hyde.

Under onsdagens frågestund fick lantråd Veronica Thörnroos (C) frågan hur relationerna mellan Åland och Helsingfors fungerar under det nu rådande undantagstillståndet.

Allt har givetvis inte fungerat smärtfritt vad gäller självstyrelsen och riket, konstaterade Thörnroos, men i generella termer verkar riksregeringen få ett mycket gott betyg.

– Vi har aldrig tidigare haft så täta kontakter med justitieministeriet som vi har just nu/…/Direktkontakten till Ålandsansvarige på statsministerns kontor är god. De är oerhört lyhörda, lyssnar gärna in det vi har att säga. Sedan förstår var och en att de har otroligt mycket på sina axlar nu. Jag tycker inte vi har dåliga relationer till Finlands regering, jag tycker snarare att vi har riktigt god kommunikation till Finlands regering och till underlydande ministerier, svarade Thörnroos.

Det låter ju väldigt bra. Goda relationer behövs verkligen, inte minst i ett så märkligt tillstånd som vi nu befinner oss i.

Vice lantråd Harry Jansson (C) besvarade sedan frågan om hur han upplever att självstyrelsen har stått sig i undantagstillståndet. Då blev tonen en helt annan.

– Även för mig har det här varit en chock, det vill säga att vi står på så svag rättslig grund som självstyrt ö-rike när det kommer till undantagsförhållanden/…/ Mitt omdöme är att det som skedde i Helsingfors mellan 2005 och 2010 (när den nya beredskapslagen jobbades fram) är en skandal, därför att man har inte har brytt sig om att notera självstyrelsens existens i beredskapslagen trots att den (självstyrelsen) helt eller delvis kan sättas ur spel genom att åberopa lagen på mycket svaga grunder, vill jag hävda, sade Jansson.

Det finns förstås en stor portion av att blanda ihop äpplen och päron i det här resonemanget. Lantrådet svarade på de praktiska detaljerna i hur det dagliga arbetet rullar på medan vice lantrådets perspektiv berör självstyrelsen generellt.

Men det är ändå svårtolkade signaler regeringens främsta företrädare sänder. Hur ska ålänningarna tolka det här, hur ska regeringen Marin tolka? I vilken utsträckning uppfattar våra främsta politiska företrädare att relationen till Helsingfors egentligen är god? Vem av dem ska vi lyssna på?

Ytterligare en faktor som komplicerar uttolkningen är det faktum att Harry Jansson formellt har ansvar för självstyrelsen. När landskapsregeringen tillträdde tog Veronica Thörnroos tog ett kliv åt sidan vad gäller självstyrelsepolitiska frågor till förmån för Harry Jansson. Ett grepp som ifrågasattes av det förra lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

– Det är lite anmärkningsvärt att lantrådet abdikerat från de självstyrelsepolitiska frågorna. Det har alltid varit lantrådet som haft ansvar för det övergripande, men det är nu på vice lantrådet och regeringskansliet. Vice lantrådet Harry Jansson har ju stor och djup kunskap, men lantrådet behöver ha ansvar för helheten, sade tidigare lantrådet Katrin Sjögren när regeringsprogrammet blev klart.

Att ha olika åsikter är inget konstigt, speciellt inte om man har olika perspektiv när man tolkar en frågeställning. Men att på samma dag, under samma timme å ena sidan hylla riksregeringens arbete och å andra sidan totalt såga grunden som den står på gällande Åland är märkligt.

Hur mår relationerna på axeln Helsingfors – Åland, egentligen?