DELA

Hur man långsamt dödar sin älskling

Budgeten för nästa år har kommit. Stram men inte strypt.
Det man klart kan utläsa är att golf just nu inte hör till de brådskande projekten.
I årets budget finns investeringar i byggen av olika slag för 33 miljoner euro. Nästa år och året därpå ligger summan på drygt 42 miljoner. Det är landskapet och kommunerna gemensamt som står för investeringarna. De största projekten är tillbyggnaden av Självstyrelsegården och centralsjukhuset.
På den kommunala sidan är Trobergshemmet stort.
Eftersom vi är på väg in i en lågkonjunktur kan man anta att den privata sektorn stryper sina satsningar. Då behövs offentliga byggen för att hålla näringen vid liv tills konjunkturerna blir bättre. Förhoppningsvis får man samtidigt arbetena utförda till ett lägre pris än under högkonjunktur.

De senaste årens mest omdiskuterade projekt, den nya golfbanan, nämns i en mening:
”I enlighet med lagtingets beslut och antagna principer för nationella investeringsbidrag har landskapsregeringen beredskap att bevilja ett bidrag om 30 procent för anläggande av en högkvalitativ golfbana.”
Har beredskap. Det vill säga man ställer upp med pengarna om någon lägger fram ett projekt som ser lovande ut. Men det finns inte längre någon aktiv vilja.
Många har säkert vid det här laget tröttnat på golfsåpan. Man orkar inte längre hålla reda på alla turer. Men oberoende av vad man tycker om golf, om man tror att det är en bra satsning eller att kasta pengarna i sjön, är det fascinerande att följa hur någon hela tiden lyckas skjuta fram ett avgörande i någon riktning.
Det senaste utspelet från centern kan ha varit dödsstöten. En mycket intressant sådan.

Först säger liberalerna nej till bygget i Godby/Ämnäs för att man inte kan gå med på att landskapet bygger och äger. Men framförallt rådde det missnöje med markbytena, både i det liberala lägret och inom centern.
De inom näringslivet som verkligen trodde på att golfen kan dra folk till Åland tvingades nu att agera. Och det hela började likna någonting. Avtalet med Johan Dahlman om markbytena gjordes om, det här var i våras, och vid ett möte på sensommaren meddelade liberalernas lagtingsgrupp att man omfattar förslaget.
Centergruppen var delad mitt itu. Nej-sidan med gruppledaren Gun Carlson i spetsen skulle aldrig gå med på några markbyten, sades det.

Under tiden hade golfklubben, som började bli orolig för framtiden, hört sig för om det i framtiden kunde vara möjligt med golfbana på Stornäset i Kastelholm. Med näringsminister Jan-Erik Mattsson (c) i spetsen kom landskapsregeringen till att man inte förordade. Och i budgeten skulle man skriva in att markfrågan, Godby/Ämnäs, skulle föras till lagtinget om man på privat håll kunde ordna finansiering för banbygget. De som höll i trådarna där var Ålandsbankens vd Peter Wiklöf och Henrik Nordström för Wiklöf Holding. Näringsministern skulle ge dem besked följande dag.
Detta var den 9 oktober. Håll i er nu!
Samma kväll samlades delar av centern till krismöte. Partiet var på väg att spricka. Torbjörn Eliasson, en av de främsta förespråkarna för Godby/Ämnäs, fick i uppdrag att lappa ihop partiet. Och trots att Eliasson själv har ansett att Stornäset inte är någon bra lösning så kallade man följande dag till presskonferens och presenterade den ultimata lösningen – en ny golfbana skulle byggas på Stornäset. Detta gjordes utan att man ens antydde för liberalerna, som man samregerade med, vad som var på gång.

Detta var den ultimata lösningen för att rädda centern. Liberalerna, som borde ha blivit riktigt, riktigt sura över utspelet, svalde förtreten och fortsatte samregera. Liberalerna, som först fick skulden för att ha torpederat golfbanebygget, kunde nu vältra den över på centern.
Och golfbanan är död.
Att nu börja om från noll betyder att det tar flera år innan något händer – om det händer. Vilket betyder att projektet skall förverkligas till höga kostnader under en högkonjunktur istället för att stå klart att ta emot besökare när ekonomin börjar repa sig.
Detta är berättelsen om hur man tar livet av ett projekt samtidigt som man säger sig stöda det med alla medel. För golf var ju det som skulle satsas på.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax