DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hur krisförberedd är du?

72 timmar. Skulle du klara att tillgodose dina egna och din familjs behov hela den tiden med mat, vatten, hygienartiklar och värme.

Det är rekommendationen för krisberedskap.
I början av sommaren detta år delade Sverige ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer” till alla hem. Bakgrunden är att regeringen våren 2017 gav MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap, i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap.

Fokus ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Det är första gången något liknande delats ut sedan 1961 och broschyren väckte internationell uppmärksamhet.

”Man ska alltid vara beredd på kriser”. Så sade statsminister Stefan Löfven (S) till Svenska Yle på de nordiska statsministrarnas sommarmöte.

De flesta skyggar vid ordet krisberedskap och tankarna far ofta till amerikanska realityserier där människor bygger bunkrar i trädgården som de fyller med ett livstidsförråd av bönor och gasmasker. Men sanningen är att många av oss är oroväckande dåligt förberedda för störningar i samhällsapparaten.

Enligt Rainer Åkerblom vid Statens ämbetsverk har man eget ansvar att se till att ha de reserver som krävs för att kunna bo kvar hemma under en krissituationen. Rekommendationen är att man ska klara sig under 72 timmar.

”I Finland har medborgarna ganska bra utbildning och begreppet helhetssäkerhet är rätt väl rotat hos folk. Det finns inga planer på att dela ut en sådan broschyr. Finländarna är medvetna och har också en krisberedskap”, sade statsminister Juha Sipilä (C) som svar till Sveriges krisinformationssatsning.

Men är det faktiskt så? Hur förberedd är den gemene finländaren och ålänningen? Har du en batteriradio? Klarar du av att tillreda mat även under ett elavbrott? Har du ett hemförråd bestående av vattenkärl, kontanter, hemapotek, hygienartiklar och mat? Hur länge klarar du dig utan rinnande vatten? Har du tillräckligt stora och rena kärl med lock hemma för att transportera och förvara vatten i för hela familjens behov? Klarar du av att hålla värmen i din bostad eller har du reservaggregat?

Krisberedskap innebär inte att man förbereder sig för en annalkande världskatastrof eller krig. Det innebär att man ska kunna klara alla typer av samhällsstörningar.

Det var få som insåg vad stormen Alfrida skulle ha för konsekvenser och det är just poängen med krisberedskap: att vara redo när man minst anar det. En 72 timmars beredskap är en tidsram som gör det möjligt att både klara sig själv och minskar på belastningen för samhället att behöva komma till undsättning. Det är faktiskt den enskilda individens skyldighet att vara förberedd.

Kanske är det fog för en påminnelse. Kanske i form av en krisbroschyr från landskapet?