DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SKENHELIGT Generellt sett sups det för mycket, individuellt är det få som vill ändra sina vanor.

Hur full var du i helgen?

Alkoholkulturen vi omger oss med har allvarliga problem.

Att åtta barn nyligen omhändertogs efter att föräldrarna supit sig redlösa på ett kryssningsfartyg, är ett symptom och en påminnelse.
I våras försökte tidningen Åland skapa debatt genom att påpeka att kyrkan under nattvarden serverar vin åt också barn. Av uppenbara skäl tog diskussionen aldrig riktigt fart: mängden vin i en nattvardsklunk är för det första inte alarmerande, för det andra uppmuntrar sammanhanget knappast till redlöst berusande på hemmaplan.

Det är snarare inte alltför djärvt att anta att de föräldrar som med sina barn diskuterat nattvard och ”Kristi kropp för dig utgiven”, inte är de föräldrar som är redlösa på kryssningsfärjorna.

I helgen skrev Nya Åland om tre föräldrar som var så berusade att de dels störde ordningen ombord, dels inte kunde ta hand om sina barn. Polisen kontaktades och åtta barn omhändertogs och fördes till ett tryggt boende.

Skyddshemmet Tallbacken tar generellt emot akuta fall som ovan oavsett om personerna är ålänningar eller turister. Skyddshemmet uppskattar att liknande händelser inträffar mellan fem och tio gånger per år.

I december inträffade just en sådan liknande händelse. Ett föräldrapar söp sig så redlösa att barnen for fara illa. Efter den händelsen utredde ÅMHM händelsen men vidtog inte åtgärder. Rederierna hade rutiner som följts. Rutinerna handlar bland annat om att inte servera alkohol till en märkbart berusad person och att beslagta alla alkoholhaltiga drycker från föräldrarnas hytt.

Rutinerna är knappast tillräckliga om Tallbacken får ta emot minst fem barn per år som har drabbats av fulla föräldrar på ett kryssningsfartyg.

Det finns, tack och lov, många sätt att vara förälder. Det finns tack och lov också många sätt att vara en bra förälder. Men att supa sig så redlös att man inte kan ta hand om sina barn, det är inte att vara en bra förälder.

Också i ett samhälle som har en generös och närmast uppmuntrande alkoholkultur måste det vara tillåtet att säga: sup dig aldrig så full att du inte kan ta hand om dina barn.

Ja, där kan vi enas. Eller?

Mellan åren 1919–1932 rådde alkoholförbud i Finland. Det fungerade förstås inte utan blev snarare kontraproduktivt. Istället tog staten från och med 1932 hand om alkoholen genom butikskedjan Alko. Det är ingen som i dag vill tillbaka till förbudstiden, men visst har Finland i dag alkoholproblem.

Tänk er en sjukvård som inte behöver ta hand om alkoholrelaterade skador. Tänk er en socialvård som inte behövde ta hand om alkoholtrasiga familjer. Tänk er ett polis- och rättsväsende som inte behövde ägna arbetstid åt alkoholrelaterade brott.

Förvisso håller inte rederiernas rutiner till hundra procent, men det är skenheligt att hävda att alkoholproblemen ombord inte förekommer i land.

Bakom alkoholbruket gömmer sig en dubbelmoral som saknar motstycke. Å ena sidan är du en torrboll om du inte super, å andra sidan har du ett ansvar som förälder. Å ena sidan skrattar vi åt den som somnat under bordet, å andra sidan avskyr vi den som kör onykter. Å ena sidan jublar vi över taxfree, å andra sidan vill vi inte se fulla föräldrar ombord.

Generellt sups det för mycket, individuellt är det få som vill ändra sina vanor.

För att fortsätta på det kyrkliga spåret ovan: Den som är utan synd kan kasta första stenen.