DELA

Hotet mot demokratin är EU:s största huvudvärk

Den europeiska unionen har problem. Det största är dock inte euron eller den ekonomiska krisen. Det är de som hotar demokratin.
EU-kommissionen och EU-parlamentet har sedan länge varit kritiska till Ungerns styrande och de idéer som finns hos dem. De senaste åren har hundratals lagar och en ny grundlag antagits av parlamentet efter förslag från premiärminister Viktor Orban.
Den fortfarande unga demokratin Ungern har gått från ett öppet land, till ett land där de styrande kontrollerar det mesta. Mediefriheten är starkt begränsad, mycket har förstatligats, lagar har införts som tillåter att staten elektroniskt får kontrollera höga tjänstemän.
EU har i en rapport från i fjol kritiserat den nya grundlagen för att den strider mot grundläggande värderingar inom unionen. Human Rights Watch har kritiserat Ungern för att underlåta att följa de mänskliga rättigheterna. Speciellt har man starkt kritiserat att regimen har begränsat konstitutionsdomstolens befogenheter att granska nya lagar.

Men det var tydligen bara början.
I ett tal i Rumänien i lördags tog Viktor Orban nästa steg på sin väg att ombilda Ungern. Där förklarade han att han vill att Ungern ska upphöra med en västerländsk demokrati för att i stället bli en auktoritär demokrati.
Anledningen är ekonomi. Orban menar att den västerländska demokratins tid är förbi, åtminstone för de stater som vill vara konkurrenskraftiga globalt, vilket han menar att finanskraschen 2008 är ett bevis för.
I stället ska Ungern styras mer som andra länder än dess EU-kollegor. Orban nämnde i sitt tal Ryssland, Turkiet och Kina som framgångsrika exempel. Det senare trots att det inte ens är en demokrati.

Ungern ska alltså sluta sig till den nya tidens diktaturer. Hårt styrda av en ledning som anser sig veta bättre än sitt folk vad just folket vill.
Det är i sanning en skrämmande utveckling. Än mer skrämmande är det när man också vet vad de uppräknade länderna står för.
Ryssland – som under Putin annekterat Krim och understöder proryska separatister i östra Ukraina.
Turkiet – vars ledare Erdogan stängde ned sociala medier när han och hans närmaste avslöjades med skumraskaffärer.
Kina – som avrättar fler människor än något land på jorden, ockuperar Tibet och håller sitt stora folk i styr med järnhand.

Men det är inte bara ekonomiska orsaker till att Orban vill avskaffa demokratin som vi känner den. Det finns också en rättfram nationalism på vilken den tidigare kommunistmotståndaren vill bygga framtidens Ungern.
Tyvärr är han inte ensam om den tanken. I Ryssland och Turkiet, ledstjärnorna, bygger deras respektive ledare sina länders argumentation extern, men framför allt inrikes, på samma sätt. I många andra länder finns partier på frammarsch med samma budskap. Den egna särarten ska skyddas. Vi mot dem.
I grunden är detta ett av EU:s allra största problem. Det europeiska samarbetet grundades för att motverka just detta. För att göra medlemsländerna så beroende av varandra ekonomiskt att de aldrig igen skulle ta till vapen. Nu går vi dessvärre åt motsatt håll.

Att dessutom den verkliga grundvalen för Unionen – demokratin – nu ifrågasätts av ett medlemsland för också tankarna till förra seklets första hälft. I Tyskland, pinat under villkoren för kapitulationen i första världskriget, ifrågasattes den då unga tyska demokratin. Vad det ledde till vet vi.
Vad detta ifrågasättande av den fortfarande unga Ungerska demokratin leder till kan vi bara gissa.
Och hoppas att resultatet blir bättre.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax