DELA

Hopplöst hitta kvinnor – eller är det bara hjälplöst?

Att det är ont om kvinnor i storbolagens styrelser är inget nytt. Att det alls finns några där är det.
Steget från att ha en symbolisk kvinnlig pantfånge i styrelsen till att på allvar fundera över sin rekrytering och sina urvalskriterier är stort.
Väldigt få, om några, åländska företag har tagit det steget.

Igår följde Nya Åland upp en förströdd kommentar på Facebook av Ömsens ekonomichef Tage Silander, som i högsta välmening funderade över hur man skulle gå tillväga för att hitta den kvinnliga kompetensen.
I frågan ligger svaret.
Att man inte vet var det finns kompetenta kvinnor och att de inte erbjuder sig för styrelseuppdrag (det gör faktiskt inte män heller, de blir tillfrågade) betyder inte att kvinnorna inte finns utan att män och kvinnor fortfarande reproducerar makt enligt könssegregerade linjer.

Där kvinnor bestämmer är där det finns en tradition av kvinnliga chefer och makthavare. I starkt manliga sfärer finns det bara män som känner till andra duktiga män, men står förbryllade i jakten på kvinnliga dito.
I Ömsens förvaltningsråd finns idag två kvinnor, i styrelsen en. I Chips och Alandiabolagens styrelser finns inga. Andelsbanken, och Viking Line har varsin kvinna i sina respektive styrelser. Optinova, Ålandsbanken och Rederi Ab Eckerö har två.

Om man vill förändra detta, och det får man ju utgå ifrån eftersom det är så samtliga bolag säger, så är det enkelt fixat. Eftersom kompetensen och nätverken tydligen saknas, anlita någon som har dem.
Kan man headhunta chefer så kan man göra det med styrelsemedlemmar också, och därmed slippa att journalister gnäller över den återkommande hjälplösheten i ledningen för våra större bolag.

Som vägkost några förslag på kvinnor som väl skulle fylla de stolar som nu är besatta av idel gubbrumpor.
Carolina Sandell, verbal, påläst och duktig kommundirektör i Jomala.
Birgitta Paulsson, visionär egenföretagare och jordbrukare.
Birgitta Hermans, klinikchef på ÅHS. Kan svara på allt.
Katrin Lindqvist, tidigare ekonomichef på Nya Åland, numera Ålands fiskförädling. Har aldrig en siffra fel.

Dessa förslag är högst allvarligt menade och helt gratis.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax