DELA

Högre skatt i Mariehamn, men man kan spara ändå

Skattedebatten är i praktiken redan avgjord.
Eftersom liberalerna och socialdemokraterna i Mariehamn innehar en majoritet i fullmäktige kommer man att rösta igenom en förhöjning av det kommunala skatteutaget med 0,5 %, till 16,5 %.
Genom den manövern får staden in knappt en miljon euro mer i skatteintäkter för 2009, och det är pengar man behöver ha för kommande stora investeringar i staden, till exempel Trobergshemmet och Övernäs högstadieskola.

De frisinnade och de obundna samt centern i Mariehamn vill annat. De vill bibehålla skatteprocenten på 16 %, och menar att man i stället kan spara en miljon på den kommunala verksamheten. Under kvällens budgetdebatt ska sparförslagen presenteras, och sedan följer en lång, lång, lång debatt som ändå kommer att sluta på samma sätt, det vill säga att en sammanhållen majoritet av liberaler och socialdemokrater röstar igenom skattehöjningen.
En skattehöjning med 0,5 % innebär kring 10 euro i månaden mindre i börsen per invånare, med en lön kring 2.000 euro i månaden. Låt oss sätta det i relation till vad det skulle innebära för staden att spara en miljon. Det finns en mängd olika verksamheter att ta av, men det som kostar mest i alla verksamheter är lönerna. En kostnadssänkning med en miljon är inte möjlig med bibehållen kommunal service.
Det som gör att Mariehamns stad har högre kostnader på sin verksamhet än till exempel Pargas, som man gärna jämför med, är att vi här har mer personal på dagis, mindre klasser i skolorna, bättre standard på material, bättre kvalitet på maten och så vidare.

Skattedebatten i Mariehamn handlar egentligen inte bara om pengarna för nästa år, utan om framförhållning inför kommande behov, positionering inför kommande val och möjligheten att plocka politiska poänger på något så impopulärt som en skattehöjning.
De frisinnade och obundna vet att slaget redan är förlorat. Det man nu gör är att suga det sista på karamellen, för att i nästa val kunna säga att man kämpade med näbbar och klor mot en skattehöjning. Socialdemokraterna och liberalerna ser skattehöjningen som en nödvändighet för bibehållen service, och vill klara av den nu, i god tid före nästa val då saken redan hunnit falla i glömska.

Med finanskris och lågkonjunktur i sikte kunde det kanske vara bra att göra både och. Att dels genom en skattehöjning se till att finansieringen är ordnad för framtida nödvändiga investeringar, dels genom inbesparingar och strukturella förändringar hålla så hårt i börsen som det är möjligt, och som skattebetalarna vill.
Det är ju nämligen fullt möjligt att mariehamnarna är beredda att betala 10 euro mer i månaden för att hålla fler vuxna i skolan och på dagis. Kanske man inte alls tycker att det är rätt att börja talla på sådana gemensamma åtaganden som i Mariehamn håller en osannolikt hög nivå.

Debatten i kväll ska förhoppningsvis ge lite kött på benen om exakt var staden kunde spara, så att vi kan börja diskutera saken. När man räknar ner föreslagna inbesparingar till vardagspraktik är det nämligen inte så lätt.
Precis som med alla andra offentliga verksamheter borde man kanske börja i andra ändan, inte med att se vilka (ofta lågavlönade) människor som ska bort, utan på hur de som finns kan göra ett bättre och effektivare jobb så att man kan undvika ökade kostnader i framtiden.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax