DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hög tid att sjunga ut om parkeringen

Åland har fler bilar än invånare. Vi tar det en gång till. Det finns ett större antal bilar än det bor människor på Åland.

Än så länge finns inga självkörande, men väldigt ofta är det bara en människa per bil. Det säger sig självt. Då måste det finnas någonstans att ställa bilen. Även i centrum. Frågan är bara var?
I diskussionen om utvecklingen – eller avvecklingen – av Mariehamns centrum i förhållande till Maxingeområdet i Jomala finns många aspekter att ta fasta på. Bland annat finns det olika åsikter om vad som ska bevaras och på vilket vis man ska få bygga nytt i centrum. Om det finns mycket att säga, men den här ledaren ska koncentrera sig på parkeringsproblematiken, som är en del av debatten om centrum håller på att dö eller inte.

Problemet är delikat. Av miljöskäl borde vi köra mindre bil och hellre välja cykeln, mopeden, kollektivtrafik eller apostlahästarna. Det ska uppmuntras, men vill vi ha ett levande centrum kan vi inte bortse från att de flesta fortfarande kommer att anlända med bil och att det i en hög andel av hushållen även i centrum kommer ingå en bil.

Men var ska bilarna parkeras? Ska det kosta att parkera i centrum? Måste det byggas parkeringsplatser på varje tomt? Hur långt orkar kunder gå? Vilken utvecklingspotential finns om Torggatans gågata förlängs till Torget?

Enligt Anders Ekström, vd för Ålands näringsliv, finns det i dag ett överutbud på parkeringsplatser i Mariehamn, som i hans resonemang motiverar att parkeringsnormen sänks. Moderaterna vill sänka parkeringsnormen med 30 procent, för att gynna byggandet i staden. Liberalen Rauli Lehtinen vill införa parkeringsavgifter.

Att det i dag finns rätt gott om parkeringsplatser i Mariehamn är tack vare den parkeringsnorm som finns och att slopa den rakt av är dumt, speciellt med tanke på att vi är så oerhört biltäta.

Att slopa kraven på att tomtägare ska bygga (underjordiska) parkeringsplatser leder till att boende i de bostäder som då byggs parkerar längs gatorna och att varken besökare eller butikernas kunder skulle ha någonstans att ställa bilen. Ingen fastighetsägare satsar i en parkeringsgrotta av välgörenhet.

I teorin är det logiskt att tvinga bilägarna att betala för parkering, men att tvinga bort boendes bilar med avgifter skrämmer även bort både kunder och besökare. Ingen vill betala en eller två euro för att parkera på Strandgatan för att köpa en ost på Delicatessen en lördag förmiddag.

Oberoende hur bra utbud eller hur mysigt och trevligt centrumhandlarna gör det på Torggatan – ostköparen väljer lätt en ostdisk i Maxingeområdet i det fallet. Där är det ju gratis.

Som exempel kan man ta Jakobstad i Österbotten, där staden deltog i byggandet av en – mycket omtvistad – underjordisk parkering under torget. Parkeringshuset togs i bruk 2016 och är avgiftsbelagt, medan det finns gratis parkering på gatunivå. Fortfarande står parkeringshuset till största delen tomt, trots att avgiften sänkts och man inskränkt möjligheten att parkera längs gatorna.

Just nu arbetas en ny parkeringspolicy fram i stan. Enligt kanslichef Emma Dahlén förväntas den läggas fram om ett par månader. Den görs av tjänstemän i samråd med fastighetsägare och politiker och ska ta ett helhetsgrepp på problematiken. Det är välkommet!

I dag är det möjligt att köpa sig fri från parkeringsnormen genom att köpa parkeringsplatser av staden, men bara till 20 procent av parkeringsnormen. Det här behöver åtgärdas. Precis som allt annat ska parkeringsplatser vara möjliga att handla med i större utsträckning. Mariehamns centrum är litet och kompakt och att gå över gatan eller till följande kvarter är inte otänkbart.

Det här kan vara en kompromiss som löser problemet, eftersom det ger fastighetsägare möjlighet att gå ihop och satsa i ett gemensamt parkeringshus. I ett större parkeringshus kanske även boende, kunder och besökare kan samsas om platserna, eftersom grupperna behöver parkering under olika tider på dygnet – vilket kan betyda att antalet platser kan minska en aning.

Ansvaret för att bygga och underhålla parkeringsplatserna behöver ändå ligga på fastighetsägarna. Även om bilparkering är en slags nödvändig infrastruktur ska inte skattebetalarna behöva stå för kalaset.

Stadens förslag utarbetas just nu. Det betyder också att det just nu är högaktuellt att säga vad man tycker och tänker om saken. Vad tycker du?