DELA

Himlen mörknar över Harry Janssons karriär

Ett brev kan säga så mycket. Birgitta Bergman-Jansson skräder inte orden när hon gör upp med Ålands framtid, valresultatet och maken Harry Janssons grusade förhoppningar i ett brev som till stora delar publiceras i dagens Nya Åland.


Vi bevittnar just nu inget mindre än det totala haveriet av en politisk karriär som för bara ett år sedan tycktes given att nå ända fram till lantrådsposten.
Harry Jansson, Centerns partiordförande, strategen, den tidigare chefredaktören, kommundirektören och lagtingsmannen visar sig på alldeles för många avgörande punkter vara oärlig och sakna politisk verklighetsförankring.

Den som avslöjar honom är ingen mindre än hustrun Birgitta Bergman-Jansson, som i ett mycket långt och mycket frispråkigt brev som fått vida spridning på Åland berättar hela historien om Ålands framtid, om konflikterna med Anders Eriksson och om Harry Janssons avsikter och tankar kring valet och lantrådsposten.
Brevet är naturligtvis en partsinlaga, och ställvis plågsam läsning om ett parti som närapå framställs som en sekt. Birgitta Bergman-Janssons beskrivning av sin mans ambitioner som blivande lantråd, och bittra besvikelse efter valresultatet gör att man griper efter skämskudden.
Varför hon valde att skicka ett så personligt brev till så många människor är oklart. Tidningen Åland har valt att tiga om brevet trots att de haft kännedom om det en längre tid. För Nya Åland är det omöjligt att ignorera nyhetsvärdet och allmänintresset i en så ingående beskrivning av en partiordförandes och eventuell blivande finansministers intentioner.

Det intressanta för framtiden, när byken är tvättad, är hur Centern och den under bildning varande regeringen hanterar en partiordförande som helt uppenbart gjort sig omöjlig.
Camilla Gunell (S) kan inte som lantråd ha med en minister i sin regering som (fortfarande) när planer om självständighet och som planerat att som lantråd bryta mot lagen som provokation för att se hur den finländska regeringen agerar.
Centern kan inte ha en partiordförande som så uppenbart inte varit ärlig med sina egna partikamrater, och vars sårade ego manifesterats i en rad märkliga uttalanden.

Det är rentav svårt att se hur Centern ska sitta mandatperioden ut med regeringsansvar med Harry Jansson som lagtingsledamot.
När Nya Åland söker Harry Jansson för en kommentar vill han inte säga någonting, annat än att frun har hans fulla stöd. Han dementerar inte, han förklarar inte.
Han är partiordförande för Åländsk Center, och borde svara.

Om en människa med en sådan post inte dementerar vare sig att han som chefredaktör för tidningen Åland var med och grundade Ålands framtid, eller att han fortfarande drömmer och har som politiskt mål att Åland ska bli självständigt eller att han hade planer för lantrådsposten som inte ingår i Centerns officiella policy, då måste man tolka det som ett medgivande.

Åländsk Center har sagt det gång på gång att man inte vill se ett självständigt Åland, utan en utvecklad självstyrelse. Med Harry Jansson som ordförande är detta inte längre trovärdigt.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax