DELA

Helhetssyn och planering öppning för skärgårdstrafiken

Kortrutter och Föglö som knutpunkt. Det är utgångspunkter för landskapsregeringens kortruttsmeddelande.
Sent omsider kom det, landskapsregeringens kortruttsmeddelande. Många har väntat och längtat och fällt griniga kommentarer om vad det är som tar så himla lång tid. Kritiken är förstås befogad, särskilt som det i detta sena skede inte finns någon möjlighet för sittande lagting och landskapsregering att förverkliga eller ens på allvar börja jobba med planen.
Till trafikminister Thörnroos (C) försvar kan man anföra att hon bara haft halva mandatperioden på sig, och att det varit en del annat också på hennes bord.

Till all lycka är resultatet inte så pjåkigt. För första gången har man faktiskt tagit ett helhetsgrepp, eller ett första steg mot ett helhetsgrepp om skärgårdstrafiken, där man både ser till sparbehovet, trafikbehovet, turtäthet och alla andra faktorer som måste räknas in.
Viktigast av allt, man har en idé om hur kortrutterna gradvis kan byggas upp och passa in i varann och man konstaterar helt riktigt att det är Föglö som är den viktigaste pusselbiten att lägga rätt.
Även om något beslut ingalunda är ens nära att fattas vad gäller tunnel, bro eller färja kan man med en helhetsplan börja jobba på detaljerna. Man kan bygga vägar till det som blir tunnelnedfart eller färjfäste, och på ett kanske lite mer distanserat sätt hitta nyckeln till kortruttstrafiken, en mer eller mindre fast eller frekvent snabbrutt till Föglö.

För varje enskilt projekt kommer det naturligtvis att bli krig. Markfrågorna är inte lösta, vägdragningar kan diskuteras, tunnelsatsningen är som klumpsumma betraktad väldigt hög.
För medlemmarna i Ålands lagting, både det nuvarande och det kommande vore det i högsta grad respektingivande om man faktiskt utgående från förslaget kunde diskutera sig fram till en gemensam ramplan som kunde bära genom de enskilda problem och kostnadsposter som kommer innan man går i mål med en skärgårdstrafik som är både kostnadeseffektiv och uppfyller målen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax