DELA

Hat är hat – oavsett forum

Hat borde aldrig få bli vardagsmat. Inte för någon. Men då hotet riktas mot politiker är det inte en privatsak längre, utan ett hot mot vår demokrati.
Under den senaste veckan har kansliminister Nina Fellman (S) lyft upp hoten som hon fått riktat mot sig. Det verkar nästan som hatet och hoten har blivit någon form av ”vardagsmat” för Fellman, om än en ytterst kväljande sådan.

Kvinnliga politiker utsätts för mer trakasserier än sina manliga kollegor. Detta gäller både politiker på lokal, regional och på nationell nivå. Hot och hat mot politiker är ett hot mot vår demokrati. Då hoten särskilt riktas mot vissa grupper kan konsekvensen bli de helt enkelt väljer att tacka nej till politiska uppdrag. Då blir problemet än mer tydligt då representation är demokratins grundsten.

Man använder ofta uttrycket ”näthat” och ”hot via nätet”. På något sätt låter tillägget ”nät” förmildrande, men vi måste inse att det inte är det. Det skulle väl vara märkligt om någon numera skulle skicka sina hot per snigelpost eller brevduva? Det skulle vara konstigt om fler valde att ringa eller skrika ”hora” i ansiktet på den man vill kränka. Det är ju så mycket bekvämare att kränka någon hemma i soffan, anonymt, med bara en promille till risk att du någonsin får stå till svars för dina handlingar. Fegt? Javisst. Förvånande? Nej, verkligen inte.

Det är inte fråga om ”näthat” eftersom det inte är internet själv som på egen hand formulerar dessa smädelser – det är livslevande personer, därför är det hat. Tyvärr är så kallat ”näthat” ofta förknippat med kvinnohat. Studier, till exempel Brås (Brottsförebyggande rådet) rapport om näthat, visar att kvinnor och män båda utsätts för näthat men att de hot som kvinnorna utsetts för i regel är grövre. Majoriteten av näthatarna är män och för kvinnorna som utsätts är anspelningar på sexualitet eller hot om sexuellt våld väldigt ofta en ingrediens. Antingen ska kvinnan bli ”straffknullad” eller så beror hennes fel och brister på att hon ”fått för lite kuk”. Dessa män ser verkligen med högmod på sina egna genitaliers förmåga och utrycker på ett effektfullt sätt hur dessa män ser sig själva som överlägsna i relation till kvinnor.

Det har visat sig vara svårt för polisen att spåra varifrån hoten kommer. Vi måste ge dem mer resurser. Inga politiker, inga människor, ska behöva bli utsatta för trakasserier utan hopp om att förövarna verkligen ska få stå till svars för sina handlingar.

Näthat är ett problem på samhällets alla nivåer. Bland barn och unga, bland privatpersoner, journalister och politiker. Hat ska diskuteras i skolorna och bland lagstiftare och fallen ska leda till förhandlingar i våra rättssalar – oberoende av hur hatet har förmedlats till mottagaren. Vi får inte tro att saker inte kan bli bättre, men kom ihåg att männen har en särskilt viktig roll i denna kamp.

Nina Fellman viker sig inte. Hon är modig, mer modig än hon borde behöva vara.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.