DELA
Foto: Jonas Edsvik

Härvan blottar gammal konflikt i Visit Åland

Den djupa sprickan mellan framförallt rederierna och turistföretagarna på Åland blottas igen.
Hur är det möjligt att en förening med en omsättning på en drygt miljon euro försnillas på 400 000 euro under en fyraårsperiod? Det är frågan de flesta av oss ställer sig då vi läser om förskingringen av Visit Åland. Föreningens officiella förklaring är att den misstänkta förskingringen gjorts väldigt skickligt med bland annat förfalskade kontoutdrag under en lång tid.

Närmare sanningen än så kommer vi inte innan polisutredningen är klar och en eventuell rättsprocess kan ta vid. Därför är det för tidigt att i nuläget kräva att styrelsen eller vd, som uppdagade förskingringen, ska avgå. Det är ändå värt att notera att den misstänkta personen har arbetat och försnillat pengar under flera styrelser och vd:ar, inte bara den nuvarande.

Visit Åland befinner sig i en akut ekonomisk kris. Den nuvarande planen är att föreningen, som är självstående, ska ansöka om en check-kredit. Några extrapengar från landskapsregeringen kommer föreningen inte äska om, enligt den nuvarande planen. Det är rätt väg att gå.

Landskapsregeringen kan inte skjuta till pengar till alla föreningar eller organisationer. Med sina 250 medlemmar måste det finnas tillräckligt med resurser att rädda föreningen om medlemmarna anser att den är värd att behålla. Dessutom skulle landskapsregeringen skicka mostridiga signaler om den aktivt valde att stötta Visit Åland ekonomiskt, men inte självmant stöttar de företagare som blivit beslutna på pengar i samband Paf-härvan.

Krisen är inte bara ekonomisk. Det misstänkta brottet blottar också de klyftor som finns mellan dels rederierna och dels en del av turistnäringen på land. Flera företagare säger sig ha svårt att förstå hur det är möjligt att organisationen inte har haft bättre koll på sina pengar. I botten ligger intressekonflikten med rederierna som gärna ser att turisterna spenderar pengarna ombord medan turistföretagarna vill locka besökarna iland. Det senaste decenniet har varit stormigt och både styrelse och vd har bytts ut i rask takt. Dragkampen har pågått i många år, innehållt kupper och personangrepp. Ingen har klarat sig med äran i behåll.

I nuläget verkar den främsta kritiken röra bokningssystemet som Visit Åland använder. Under arbetet med den här ledaren blev det klart att det finns en mängd olika missförstånd om hur det fungerar och framförallt vem som tjänar på det. Bland en del medlemmar finns en uppfattning om att rederierna skulle gynnas oskäligt av det nuvarande bokningssystemet vilket upprör dem. De här uppgifterna dementeras från Visit Åland. Enligt flera personer som Nya Åland pratat med borde föreningen ha satsat på att samarbeta med internationella bokningsjättar på nätet. Med tanke på den digitala utveckling vi ser i dag kan kritiken ses som befogad. Stora resesajter vinner mark medan mindre aktörer får svårare att synas i webbflöden. Hur man än satsar visar diskussionerna att föreningen bör informera sina medlemmar bättre för just nu frodas missförstånden och det tjänar ingen på.

Visit Ålands medlemsmöten har en stormig historia. Nästa veckas möte lär inte avvika från den linjen.

Problemet är att Åland är för litet för att den här typen av konflikter ska förstöra samarbetet. I dag har landskapet ingen konkret roll i Visit Åland, utöver att man delar ut pengar till föreningen. Med tanke på att landskapet ändå står för 70 procent av föreningens pengar vore det rimligt att landskapet kunde kräva en verksamhetsplan som gynnar hela Åland, inte bara den ena parten åt gången.