DELA

Har vi tillräcklig kompetens för mera makt till Åland?

Man kan ju bli lite bekymrad när man betänker följande: Om den ramlag för Åland som samtliga politiska partier sagt sig vara positiva till blir verklighet, då blir nästa steg att Åland tar över delar av beskattningen.
Om Åland börjar beskatta själv så behöver vi en egen administration för detta. Vi behöver egen skattelagstiftning, egna tjänstemän som bereder dessa lagar och förverkligar besluten.

Eller om Åland mot förmodan skulle bli självständigt. Då behöver vi kunna allt själva, från den högsta kompetensen vad gäller juridik och ekonomi till någon slags hum om allt möjligt som en stat ska kunna.

Under den senaste tiden har Nya Åland skrivit om en rad frågor där det gemensamma problemet inte varit korruption eller onda avsikter, utan i grunden en bristande kompetens och insikt om vad det är man håller på med. Ibland har det också handlat om otillräcklig distans till besluten, för att de verkligen ska fattas på sakliga och inte personliga grunder.

Åland är ett pyttelitet samhälle. Med lite tid och tobak kanske vi så småningom segar oss över 30.000 människor, om ekonomin utvecklas i positivt riktning. På många sätt är Åland fortfarande ett agrart samhälle, trots att jordbrukets betydelse minskar. Benägenheten att satsa på högre utbildningar ökar, men den är inte hög.
Var ska vi alltså hitta alla människorna som ska klara av alla de högt kvalificerade jobben?

Den som tycker att detta inte är en relevant fråga kan studera rekryteringsprocesserna vid tillsättningen av alla högre tjänster inom landskapet, nu senast den utdragna historien med tillsättandet av ny förvaltningschef efter Arne Selander.
Efter två ansökningsrundor sitter vi med en lista kandidater som, ja, hur ska man uttrycka det, inte får någon att hurra. Kanske man hittar ett okänt guldkorn, kanske inte. På hela Åland finns det en handfull människor med rätt utbildning, rätt personliga egenskaper och rätt erfarenhet för de toppjobb som erbjuds, och det har inte visat sig särskilt lätt att rekrytera utifrån.

mellannivån är det inte lättare, och problemet blir större ju mer specifika och specialiserade arbetsuppgifterna är.
Med detta inte sagt att ålänningar är dumma eller obildade, men för vissa funktioner är vi för få. Vi saknar den kritiska massa som är en förutsättning för att man ska kunna välja de bästa, inte bara någon av dem som står till buds.

Det gäller kanske att än en gång fundera på om det är till ålänningarnas fördel om just våra lokala politiker och tjänstemän får mera makt. De ska i så fall stå på sig och klara av uppgifter som otroligt mycket större stater har problem med och de ska hävda sig mot internationella storbolag (som Terramare, med en omsättning i storleksordning med Finlands statsbudget).

Självklart ska det självstyrda Åland stå på sig och utvecklas framåt, men vi ska göra rätt saker. Är egen beskattning det?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax