DELA
Foto: Stefan Öhberg

Har Centern majoriteten bakom sig?

Budgetdebattens andra dag kretsade kring öppen konflikt mellan Centern och andra regeringspartier. Det står nu klart att det här är Centerns budget och att majoritetsblocket nu måste limmas ihop av Finans- och näringsutskottet.

Har budgetprocessen varit för snabb? Har Centern inkluderat de övriga regeringspartierna i tillräckligt stor utsträckning?

De frågorna ställde Simon Påvals (Lib) till Centerns lagtingsgruppledare Jörgen Pettersson under den första dagen av budgetdebatten i lagtinget. Enligt Påvals är det så snacket går i kulisserna.

– Det är här (i lagtinget) som man i sådana fall ska säga det, inte på sociala medier eller runt kaffebordet. Jag vill ogärna ge mig in på analyser på vad ledamoten Påvals har hört eller inte har hört, meddelade Pettersson med emfas.

Nu behöver Pettersson inte längre spekulera i hypotetiska resonemang. I tisdags blev det alldeles tydligt att delar av majoritetsblocket är öppet kritiska till budgeten, landskapsregeringens viktigaste politiska verktyg. Obunden samling var tydligast av alla. Kritiken kretsar kring lånefullmakten på 20 miljoner euro och landskapets upplevda snålhet gentemot kommunerna. Partiet säger blankt nej till lånefullmakten. Och jo, budgetprocessen har varit för snabb, enligt gruppledaren Marcus Måtar.

– Vi kommer inte att acceptera ytterligare en budgetprocess av det här slaget, sade Måtar i sitt gruppanförande i lagtinget under tisdagen.

Vice lantrådet Harry Jansson (C) var inte sen att kontra:

– Den här budgetprocessen blir ett test för Obunden samlings regeringsduglighet, sade Harry Jansson.

Obunden samling är inte ensamt. Även Ålands framtids Anders Eriksson stämmer in i kritiken. Och trots att Tage Silander, gruppledare för Moderat samling Åland, i måndags var betydligt mycket mer diplomatisk i sina uttalanden så gick det att utläsa liknande åsikter. Det är alltså inte regeringen mot oppositionen, om någon har missat det.

Ännu märkligare blir det eftersom Centern tycks vara helt oförstående. Budgetprocessen har ju varit så effektiv och ingen har klagat vid förhandlingsbordet. Missnöjet kretsar alltså inte bara kring några enstaka beslut, det verkar finnas ett samarbetsproblem i grunden.

Regeringspartierna sätter nu sitt hopp till finans- och näringsutskottet som har i uppgift att granska budgeten och komma med ändringsförslag. Jörgen Pettersson får nu, som ordförande, en knepig knut att lösa. Å ena sidan måste han få de övriga regeringspartierna att acceptera budgeten, å andra sidan måste han försvara sitt partis intressen.

Centerns makt är stor, men partiets nio mandat räcker ingenstans allena. Om man vill ägna sig åt mandatmatematik så består lagtinget nu av 27 mandat (tre sjukskrivna). Efter gårdagens uppvisning är ett rimligt antagande att Obunden samlings regeringsmedverkan hänger löst. Regeringens ursprungliga 20 mandat är utan fyra Ob-mandats 16. Om Åf inte heller ställer sig bakom budgeten är regeringen nere på 15. Och i Moderaterna finns åtminstone en ledamot som har uttryckt sig så starkt emot den föreslagna budgeten att han med gott samvete inte kan rösta för förslaget. Det är en rejäl stukning.

Det gör både Hållbart initiativ och övriga tre ledamöter i Moderaterna till vågmästare. Och då är läget sannerligen ett annat i maktens korridorer.

Redan förra veckan konstaterade ledarsidan att frågan inte längre är om, utan när, något parti hoppar av regeringen. Frågan som nu måste ställas är betydligt mer akut: kommer Centern att få sin budget genom lagtinget?

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp