DELA

Hanström har många utmaningar i ÅHS-styrelsen

Mia Hanström blir ny ordförande ÅHS och hennes största uppgift blir att fortsätta återställningsarbetet efter Rask-eran.
I dag hålls presskonferens med Mia Hanström och regeringen utser henne officiellt till ordförande för Ålands hälso- och sjukvård. Ett val som tycks stilla den kraftiga kritiken mot Socialdemokraterna i allmänhet och Barbro Sundback i synnerhet.
Hanström beskrivs som en samförståndspolitiker, och det låter som en bra egenskap för den tillträdande ÅHS-ordföranden. Men hon måste ha starka nypor också.

I och med tronskiftet inom den operativa ledningen för ÅHS, från Peter Rask till Katarina Dahlman, markerade styrelsen en total kursomläggning gentemot hur arbetet skötts de senaste åren. Under Peter Rask skulle allt centraliseras. Inget beslut var fattat utan att direktören själv hade givit tummen upp. Allt skulle passera hans bord.
Hur det gick vet vi. Underskott, konflikter och en personal som desillusionerades av en högsta chef som skulle ha makten över allt, men sällan syntes i verksamheten. Bland det allra första Katarina Dahlman gjorde var att proklamera att makten skulle flytta från hennes bord ut till klinikerna igen.
Den enda rätta vägen för en nytillträdd direktör som just tagit över en koloss i upplösning. Och direktören var av allt att döma Sundbacks val.

Det är i den verkligheten Mia Hanström nu ska kliva in. Den nya ledningen, också chefläkaren Jaana Lignell är ju ny på sin post, måste få både förtroende och mandat att genomföra den ”återställare” av verksamheten som så väl behövs. Om ÅHS ska få bättre kontroll över både verksamhet och ekonomi måste personalen känna att de är delaktiga och viktiga kommer det bli svårt att nå en bättre kostnadskontroll.
Dessutom finns detaljkunskapen om varje enskild avdelning just på varje avskild avdelning, inte på direktörskontoret. Det var en läxa Peter Rask aldrig lyckades lära sig.

Men det handlar inte bara att låta ledningen göra jobbet för Hanström. Hon måste också leda styrelsen där hon har att tampas med hela det politiska spektrat och dessutom två verkliga veteraner på området. Vice ordförande Roger Jansson och tidigare ordförande Torbjörn Björkman var de två herrar som förde in ÅHS på Rask-vägen genom att tillsätta denne som ÅHS-boss. Hur ställer de sig nu till att marschriktningen läggs om med 180 grader?
Ännu har få, om ens någon, i styrelsen dryftat sig till att säga att Rask-eran var ett fiasko. Det vore klädsamt om det skedde.

Utmaningar finns det gott om för Mia Hanström när hon greppar klubban i den enskilt mest kostsamma verksamheten inom det offentliga Åland. Intrycket är dock att hon är kvinnan som kan ro den tunga och viktiga rollen i hamn.
Att vara företagare och politiker i skärgården har säkert givit henne en förmåga att se möjligheterna i stället för hindren. Det om något är en god egenskap i en koloss som ÅHS. Dessutom har hon både driv och engagemang när uppgiften tilltalar henne.

För oss som från utsidan följt cirkusen i ÅHS de senaste åren är det bara att hoppas att den nya lösningen bjuder på konstruktivitet och framåtanda.
Och att önska lycka till.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax