DELA

Halvtid, men ingen vila för åländska politiker

Tidningen Åland presenterade i lördags en pejling av partisympatierna, med ett underlag på drygt 300 personer, tillräckligt alltså för att ge en fingervisning om hur sympatierna går.
Resultatet är intressant, särskilt tre saker.
1. Moderaterna går framåt, på Ålands framtid bekostnad.
2. Socialdemokraterna håller ställningarna, ökar rentav litet, och Liberalerna backar (låt vara att det är så litet att det kan betyda vad som helst).
3. Regeringsblocket är starkare nu än efter valet.

Spillet mellan Ålands framtid och Moderaterna är inte så konstigt. Med Johan Ehn, Roger Jansson och Petri Carlsson på högt profilerade positioner, och med en klar högerprofil, är de ett tydligt alternativ för Ålands framtids väljare, som kanske inte riktigt vet var de ska placera Axel Jonsson, en politiker med delvis andra värderingar än det som Ålands framtid började som -ett missnöjes- och självständighetsparti på högerkanten.
Tiden har helt enkelt sprungit ifrån Ålands framtid, både vad gäller politiken och slutmålet, självständighet för Åland. Andra processer är viktigare och mer realistiska.

Socialdemokraternas och Liberalernas väljare har alltid legat i ungefär samma korg. När det gått bra för den ena har det gått sämre för den andra, ofta i alternerande val. Pejlingen ger en fingervisning om att pendeln åtminstone inte ännu har svängt till Liberalernas fördel, vilket är lite överraskande. Ett regeringsansvar, stora förändringsprocesser och ett par skandaler brukar sätta sina spår, men tycks alltså hittills inte ha gett avtryck i väljarunderstödet.
Antingen är tilliten främst till Camilla Gunell som lantråd fortsatt stark (det var ju trots allt hon som egenhändigt lyfte in flera socialdemokrater i lagtinget), eller så har Liberalerna inte varit tydliga nog i sin oppositionspolitik. Hittills har man främst siktat in sig på två saker; kritik av skärgårdstrafiken och kritik av Socialdemokraterna. Kanske dags att bredda spektret?

För regeringen som helhet bör ett resultat som detta ge råg i ryggen. En regering som stärkt sina positioner i halvtid kan inte ha gjort allt fel. Kanske är det till och med så att väljarna inte har några problem med att förstå att de stora processerna, samhällsservicereformen, självstyrelselagsrevisionen och den ekonomiska åtstramningen, tar tid.

Det är ännu mycket tidigt att dra några slutsatser inför kommande val. Regeringen står inför väldigt stora utmaningar, och det är under det kommande året som man ska leverera på sina löften, både att få budgeten närmare balans och att ta konkreta steg framåt med samhällsservicereformen.
Lyckas man inte med det kommer oppositionen att ha gott om ammunition att rikta främst mot Centern och Socialdemokraterna, som är den axel kring vilken makten i regeringen rör sig. Det återstår också att se hur turbulensen i stadspolitiken återverkar på lagtingshelheten.

Det intressantaste är faktiskt hur Liberalerna gör. Väljer man att ändra kurs, vad vill man förtydliga? Hur ser ett alternativ till den förda politiken ut, på riktigt?
Några svar kanske gives den 22 oktober, då Åland24 tv-sänder en partiledardebatt med alla partier representerade.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax