DELA
Foto: Arkitektbyrån A1k

Hållbart kvarter skulle lyfta Mariehamn

9 500 nya kvadratmeter i centrum, varav en stor del hyresbostäder. Det är Ömsens vision.
Men det gäller inte att bara bygga lägenheter, de behöver vara både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Ömsens planerade bygge imponerar och är ett välbehövligt och fräscht inslag i den ganska så trötta stadskärnan. Mariehamn behöver vågade visioner som den 60 miljoners satsning som arkitektbyrån A1K presenterade i början av veckan.

Presentationen bestod av 3D-skisser, video och målande beskrivningar av den moderna nybyggnationen. Men efter dryga 30 minuter hade ännu inte ordet ”hållbarhet” yttrats en enda gång. När Nya Åland ställer frågan om hur man tänkt kring hållbarhetsaspekter, så är svaret att man planerar för solpaneler och gröna tak.

Det är förvånande att inte hållbarhet varit ett uttalat ledord i designprocessen, men det är inte förvånande att hållbarhet reduceras till tekniska energi-orienterade lösningar. Hållbarhet handlar lika mycket om sociala och ekonomiska faktorer som de rent miljöorienterade.

Här måste man ta i beaktande gemensamma utrymmen, möjlighet att dela resurser samt kostnadseffektivt boende.

Det finns många intressanta exempel på nytänkande stadsplanering, till exempel Ekostaden Augustenborg i Malmö, där ett hållbart grannskap växt fram runt gemensamma ytor och boendes önskemål.

Energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap är alla byggklossar i kvarteret som också när en dröm om utsuddade klassgränser. Det finns lådcykel- och bilpool samt cykelverkstad, odlingsoptimerade balkonger och utrymmen för sociala evenemang.

Förutom det ökande intresset, och behovet, för delningsekonomi och gemenskap för boende i stadskärnan, så finns det även en skriande efterfrågan på mindre, förmånliga lägenheter. Både för äldre och yngre.

”Man undrar vem som skulle ha pengar till det?”, frågar sig en mariehamnare i Nya Åland med hänvisning till lägenheterna som byggs. Och många med honom.

Låt oss hoppas att Ömsen, och andra aktörer som förtjänstfullt satsar på en utveckling av stadskärnan, tar i beaktande alla hållbarhetsaspekter och vågar tänka utanför ramarna i annat än bara material och design.