DELA
Foto: Stefan Öhberg

Håll huvudet kallt och händerna rena

Coronainformation bör komma från myndigheter, antingen direkt eller via etablerade nyhetsförmedlare. Läs inte coronanytt på alternativa eller sociala medier.
Lyssna på de råd som myndigheterna ger, det gäller att vi alla hjälps åt.

Den här texten skulle vanligtvis börja med en uppdatering av läget: si och så många fall i världen, si och så många i Finland, i Sverige – ja ni förstår. Men eftersom texten skrivs på fredag och publiceras först på måndag är all sådan information fullständigt daterad när den når er.

Uppdateringar gällande antalet bekräftade fall blir snabbt inaktuella, reserestriktionerna ändras eller blir mer omfattande, myndigheters rekommendationer för att minska smittspridningen ändras också i snabb takt, likaså svängningar i den finansiella sektorn, evenemang som ställs in och verksamheter som drabbas.

Så snabbt går det nu.

Det aktuella läget visar hur otroligt sammankopplad världen är. Från de första fallen i november, i en stad som nästan ingen hade hört talas om på andra sidan planeten är nu coronaviruset på allas läppar. Corona leder inte bara till stängda gränser, viruset sätter hela världsekonomin i gungning. Konsekvenserna är globala och lokala, från det internationella samfundet hela vägen ner till den enskilda människan.

Det är ett enormt test av vår förmåga att hantera en global kris.

Och även om det i efteranalysen av coronautbrottet säkert kommer uppdagas brister i hanteringen av smittospridningen så finns också något positivt att hämta ur coronakrisen.

Viljan att begränsa spridningen tycks vara god i de flesta länder, även om framgångsgraden har varierat. Finland, till exempel, meddelade under torsdagen att evenemang som lockar fler än 500 besökare inte bör genomföras. Rekommendationerna märktes redan under torsdagskvällen och fredagen då en rad evenemang, stora och små, ställdes in runt om i landet och på Åland.

Att länder stänger gränser och att det individuella rörelseutrymmet begränsas i den utsträckning som nu sker är speciellt – för att inte säga unikt. I många fall när världsläget blir instabilt håller norden och framför allt Åland ofta händelserna på armlängs avstånd.

Men också vi berörs nu av effekterna av coronaviruset – trots att vi (åtminstone i fredags) saknar bekräftade fall av sjukdomen.

Vi som samhällsmedborgare ställs nu inför en svår balansgång: att ta läget på allvar utan att drabbas av panik. Under så exceptionella förhållanden som nu gäller det att ta till sig av saklig och korrekt information, och att agera därefter. I flera veckor har det på sociala medier cirkulerat diverse uppmaningar och checklistor för att skydda sig från coronaviruset. Var källkritisk.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppdaterar sin hemsida kontinuerligt. WHO avfärdar efter bästa förmåga myter om viruset. Etablerade medier rapporterar de senaste uppgifterna efter bästa förmåga. Landskapsregeringen hänvisar till ÅHS som nu dessutom har inrättat en speciell telefonlinje för corona (535 313). Använd de officiella källorna för att undvika missförstånd eller felaktig information.

Det gäller också att följa myndigheternas rekommendationer. Det kan tyckas att coronaläget är upphaussat i media, att det är en virussjukdom som inte ger särskilt allvarliga symtom för de allra flesta. Även om viruset inte nödvändigvis behöver vara särskilt farligt för just dig så gäller det nu att ta ansvar också för andra människor.

Lägg Facebook åt sidan. Lyssna på experterna och följ deras råd. Håll huvudet kallt och händerna rena.