DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>VÄRME Världen behöver mer medmänsklighet och mindre hat, och vi behöver se människor som individer, inte som ansiktslösa grupper.

Grupp istället för person gör hatet till vinnare

Svenska Centerns ordförande Annie Lööf skrev härom dagen en debattartikel i Expressen där hon manar till kamp för ett mer medmänskligt samhälle. Lööf skriver bland annat:

”Det är hög tid att vi slutar dela upp människor i grupper och i stället börja betrakta dem som enskilda människor.

Det är människor som förföljs, hatas och förtrycks. Av sina medmänniskor. Och det är inte genom att ställa grupper mot varandra vi kan åstadkomma förändring, mer tolerans och mindre extremism, utan genom att se varje människa för vem hen är.”

Vårt samhälle har blivit hårdare. Allt oftare gör vi det som Lööf vill kämpa mot, att dela in, gruppera och placera i fack. Det gör det enklare att skapa motsättningar och hat. Allt för ofta av personifierar vi människor genom att slå ihop dem till grupper; finnar, somalier, vänster eller höger.

Det är enklare att bygga opinion mot en grupp när vi gömmer människorna i gruppen hellre än att se dem för individer.

Men det är inte grupper som drunknar i Medelhavet eller dör i IS galna våldsdåd. Det är inte grupper som drabbas av näthat och -hot, det är inte grupper som drabbas av fördomar och rasism.

Det är människor.

Ett sätt att klumpa ihop människor är att föra över frågan från lidande, krig och misär till att handla om ekonomi i stället. Det tog Mirjam Kalland, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, upp i en debattartikel i Hufvudstadsbladet förra veckan. Kalland reagerade över att flyktingfrågan i den finska valrörelsen allt mer tenderade att handla om vilka flyktinggrupper som kan anses som lönsamma, och att Finland borde välja att ta emot dessa.

Som om det vore att plocka varor från en hylla i affären.

Lika lite som offren för krig, våld och förtryck väljer att bli just offer, lika lite kan vi välja vilka som behöver vår hjälp.

Det är dessutom en väldigt farlig väg för samhällsdebatten att ge sig in på, för vem vet vilken grupp som kommer härnäst. Kalland ställer frågan om vem som är lönsam, och frågan är om vi vill veta svaret, eller ens vill höra den frågan.

För vilka kommer i skottgluggen nästa gång? Skolbarn? Äldre? Sjuka?

Att avpersonifiera människor för att i stället tala i termer av grupper är ett välkänt och välanvänt grepp för att skapa en rörelse och bygga makt. Mången diktator har gjort det, Hitler är det mest skrämmande med sin väldiga kampanj mot judarna.

Måtte vi inte komma tillbaka till den tiden.

Och måtte Lööfs upprop till kamp mot det allt hårdare klimatet vinna fäste. Vi kan skylla på att internet har öppnat nya forum där man kan gömma sig i skyddet av nätets anonymitet. Men det är människor som sprider hoten och hatet, som skapar motsättningarna och hetsar debatten till dess hårdare ton.

Det är människor som står bakom det onda, och det är bara människor som kan stoppa det.

Bara genom öppenhet, tolerans och medmänsklighet kan vi skapa ett bättre samhälle. Låt oss göra det.