DELA

Grundlagen ska stå över kyrkan

Vill kyrkan inte följa grundlagen ska den inte ha vigselrätten kvar.
Den första mars 2017 får Finland äntligen en jämlik äktenskapslag. Från och med då kan alla gifta sig borgerligt. Ett symboliskt viktigt steg mot ett mer jämlikt land.

I kyrkan är det fortfarande bara heteropar som får säga ”ja” till varandra.

Frågan splittrar den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland djupt. Ett bevis på detta är den stora kartläggningen bland finlandssvenska präster som presenteras i fredagens Nya Åland.

Tack vare det unika mediesamarbetet kan Nya Åland visa att en majoritet, 67 procent, av de åländska prästerna vill viga samkönade par. Tar man med de pensionerade prästerna på Åland sjunker siffran lite. Mest positiva till en förändring är prästerna vid Domprosteriet. De mest konservativa fästet finns i Österbotten.

Senare i vår ska kyrkomötet, kyrkans riksdag, fatta beslut om också kyrkan ska viga samkönade par. Problemet, ur ett åländskt perspektiv, är att sannolikheten för att kyrkomötet ska modernisera kyrkolagen bedöms som minimal. Det säger flera personer med god insyn som Nya Åland har talat med. Det krävs att tre fjärdedelar av de 109 ledamöterna förespråkar en förändring för att den ska bli verklighet.

Kyrkan är en hierarkisk organisation. Det syns också i svaren. Endast 14 präster, av sammanlagt 103 präster som vill se en ändring, är beredda att viga samkönade par efter att den nya äktenskapslagen träder i kraft. I stället vill 120 av de svarande i enkäten straffa präster, vissa vill till och med avkraga dem, som viger samkönade par innan kyrkomötet tagit ställning.

Är det verkligen möjligt för kyrkan straffar en präst för att han brutit mot kyrkolagen om hen gör det med hänvisning till grundlagens likabehandlingsprincip?

Nej. Finland är först och främst en rättsstat. En rättsstat grundar sig på grundlagen. Enligt grundlagen ska alla behandlas lika. Därför är det orimligt om kyrkan tillåts straffa präster som viger samkönade par.

Därför vore det väldigt intressant om det finns präster som prövar om kyrkan verkligen har rätt att straffa präster på de här grunderna. Potentiella straff skulle i första hand ges av domkapitlet, men överklagas de tas de upp i förvaltningsdomstolen som sedan får avgöra vilken lag som väger tyngst.

Om kyrkan vill vara inkluderande eller exkluderande väljer den helt själv. Men om kyrkan tydligt bryter mot grundlagen genom att strunta i likabehandlingsprincipen och diskriminerar homosexuella, ska kyrkan och andra religiösa samfund inte ha kvar sin vigselrätt. Om inte kyrkan själv avsäger sig vigselrätten så borde staten frånta den.

Kyrkan är en traditionsbunden organisation som ändrar sig långsamt. Det skulle inte vara första gången staten pressar kyrkan till en modernisering. Kvinnoprästmotståndare fick länge hållas inom kyrkan.

Nu är det dags att för kyrkan att ta nästa steg.

Rättelse 11.25: Domprosteriet är med sina 83 procent mest positiva till en förändring, tätt följt av Raseborgs prosteri med 82 procent.