DELA
Foto: Jonas Edsvik

Grattis regeringen Sjögren

En bättre present än utredningen om sammanslagning av norråländska kommuner kunde den tillträdande regeringen inte fått.
I går presenterade utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson sin samarbetsutredning för de tre norråländska kommunerna Finström, Geta och Sund. Slutsatsen de drar är tydlig: fortsätt arbetet med sammanslagningen.

De båda utredarna har gjort ett gediget jobb med att utreda konsekvenserna av ett samgående mellan de tre kommunerna. Men det som kommer väcka mest debatt är det som står i slutet:

”En stor del av de framtida utmaningar som identifieras i denna utredning gäller det åländska kommunfältet som helhet. Därför är det klokt att söka lösningar som omfattar hela Åland.”

Därför föreslår de att landskapsregeringen ska utreda förändringar i kommunstrukturen och ger tre exempel:

En kommun för hela Åland,

Tre kommuner: Mariehamn, en landsbygdskommun och en skärgårdskommun,

Sex kommuner: Mariehamn, Norra Åland, Södra Åland, Brändö, Kumlinge samt Södra skärgården som består av Föglö, Kökar och Sottunga.

Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna fann varandra och kommer att bilda regering bland annat tack vare en samsyn kring att kommunindelningen ska ses över. Som bäst sitter man och förhandlar om regeringsprogrammet inför tillträdandet om ett par veckor.

När nu Enestam och Henricson presenterat sin utredning, som i de allra flesta punkter pekar mot att Åland skulle må bättre av färre kommuner. För den kommande regeringen måste det vara mumma. En alldeles färsk utredning som tydligt pekar på fördelar med färre kommuner på flera områden.

För motståndarna till kommunsammanslagningar däremot är det dyster läsning. Inte ens argumentet om den lokala demokratin finns kvar då utredarna konstaterar att de kommunala samarbeten som finns i dag begränsar demokratin, och att befolkningen har lågt förtroende för sina lokala politiker.

Snacka om ”grattis till jobbet-present” till regeringen Katrin Sjögren. Det lär inte dröja länge innan blivande kansliminister Nina Fellman lägger ut en beställning just på en utredning om alla 16 kommuner.

Det kommer bli en spännande mandatperiod.