DELA
Foto: Unsplash

Grattis Finland, och skäms för att det dröjt så länge

Förslaget: Samtycke krävs för sex.Välkommen in i värmen som modernt rättssamhälle, Finland.

Den nu gällande sexualbrottslagstiftningen har beskrivits som föråldrad och som ett lapptäcke av många mindre ändringar som gjorts allt eftersom. Nu lägger Finlands regering fram ett förslag på en totalrevision med utgångspunkten att samtycke ska krävas vid sex.

Med andra ord vill regeringen nu införa en samtyckeslag. Det stärker integriteten och den sexuella självbestämmanderätten för alla, höjer brottsoffrets ställning och är en viktig jämställdhetspolitisk åtgärd.

Det är ett historiskt förslag och på alla sätt något att fira.

Samtidigt kan vi väl tillåta oss att stanna upp och för ett ögonblick hänga oss kvar vid denna fullständigt absurda mening: Förslaget är att samtycke ska krävas vid sex.

Att sex utan samtycke inte är sex är alltså inte utgångspunkten i den lagstiftning som gäller i dag. Det är inget mindre än en skam för Finland som modernt rättssamhälle.

Det är pinsamt att det här inte har prioriterats, att offer för sexualbrott inte har värderats högre. Men nya vindar har blåst sedan en tid tillbaka och inför riksdagsvalet 2019 var samtyckeslagen en het fråga.

Inför riksdagsvalet intervjuade Nyan de åländska kandidaterna. Av dem var det bara Mats Löfström och Jessy Eckerman (S) som svarade ”instämmer helt” på snabbfrågan om Finland ska ha en samtyckeslag.

Johan Ehn (MSÅ) och Stephan Toivonen (ÅLD) var båda ”delvis emot”, medan Birgitta Johansson inte kunde ta ställning i frågan. Eftersom svaren på frågan endast gavs som ett kryss på ett papper kan man såklart bara spekulera i varför inte alla tyckte att en samtyckeslag vore en självklarhet.

Kanske hade intervjuerna varit förtjänta av längre resonemang i frågan. Men viss kritik hade redan då, och har återkommande sedan dess, lyfts mot Sveriges samtyckeslag som kom 2018.

Det har ifrågasatts om lagen faktiskt har någon verkan i praktiken. Det har varit oklart om den träffar rätt.

Dock har den svenska samtyckeslagen haft dokumenterad effekt. Brottsförebyggande rådet, Brå, fick år 2020 i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen och har kunnat konstatera att antalet fällande domar för våldtäkt ökade med 75 procent från år 2017 till 2019.

”Det tyder på att den (samtyckeslagen, reds anm.) påverkat antalet lagföringar i betydligt större utsträckning än vad många trodde”, skriver Brå i sin rapport.

Dessutom visar Brås rapport att nya typer av våldtäktsfall har gått vidare till domstol. Det syns i statistiken att så kallade överrumplingsfall och fall där den utsatta har varit passiv under övergreppet har fått ett starkare rättsligt skydd.

Ett annat orosmoment är att en samtyckeslag skulle vända på den allmänna principen att man som misstänkt inte behöver stå för bevisbördan. Det är en missuppfattning som åklagaren Peter Rikberg tillbakavisade i Nyans serie om sexbrott på Åland i juli 2020.

– I ett ärende där åklagaren väckt åtal är det alltså åklagaren som ska kunna bevisa att ett brott har skett för att den åtalade ska kunna dömas. Denna grundläggande princip är densamma oavsett om en så kallad samtyckeslag skulle införas, sa han då.

Samtyckeslagen har varit ett prestigeprojekt för regeringen från början. Justitieministern Anna-Maja Henriksson (SFP) säger i ett pressmeddelande att lagen har varit ett av de viktigaste projekten att ro i land under hela hennes karriär.

Partikollegan och jämställdhetsministern Thomas Blomqvist säger i ett eget pressmeddelande att han hoppas lagen kan stärka värderingarna kring jämställdhet på ett generellt plan i samhället.

Finland har i och med förslaget till ny sexbrottslag, som ska sägas ännu inte är klubbat av riksdagen, tagit ett steg framåt mot att bli ett mer modernt rättssamhälle.

Grattis till det, men skäms för att det har dröjt så här länge.