DELA
Foto: Unsplash.com

Gratis preventivmedel mer än nio månader

Antalet aborter i Finland minskar. Men Åland toppar likväl statistiken.
Istället för att stigmatisera behöver vi informera. Och så behöver vi gratis, heltäckande, preventivmedel i mer än bara nio månader.

Ifjol gjordes 8 602 aborter i Finland. Det är den lägsta siffran sedan 1970. Men i förhållande till befolkningsmängd gjordes fortsättningsvis flest aborter på Åland.

Per 1 000 kvinnor i fertil ålder gjordes 7,6 aborter i Finland, på Åland är jämförelsesiffran 12,8 av 1 000.

De landskap där antalet avslutade graviditeter var minst förekommande 2018 har en sak gemensamt. I alla finns kommuner som erbjuder gratis preventivmedel.

Institutet för Hälsa och Välfärd har i över tio år redan lobbat för avgiftsfria preventivmedel, men långtifrån alla landskap och kommuner har följt rekommendationerna.

På Åland fǻr man totalt nio månaders gratis preventivmedel tills man är 25 år. Långtidsverkande preventivmedel subventioneras dock inte. Det tåls att påpekas att det enda hormonfria alternativet (kopparspiral) är just ett långtidsverkande sådant. Om man som kvinna alltså vill ha full, avgiftsfri, valmöjlighet är man ändå reducerad till ett snävt urval.

Studier visar att intresset för långverkande preventivmedel ökar om de finns tillgängliga gratis. Det har också konstaterats leda till färre aborter. Det är en större initiell kostnad för samhället, men det är något som snabbt betalar sig tillbaka. I Raumo, där man står för kostnaden för ett långtidsalternativ har staden uppskattat att man sparat in 100 000 euro i kostnader genom att antalet oönskade graviditeter minskat. En abort kan nämligen kosta uppemot 2 000 euro.

Och ja, rent krasst ekonomiskt är preventivmedel mycket billigare än aborter. Men också rent fysiskt och inte minst känslomässigt är aborter något som ingen kvinna vill uppleva. Men fortsättningsvis är det till största delen på kvinnans ansvar frågor om preventiva åtgärder ligger.

Många par behandlar frågan i samförstånd, men det är likväl kvinnans kropp som får bära konsekvenserna och oftast kvinnans plånbok som får stå för kostnaden.

Det enda preventivmedlet som finns tillgängligt för män, kondomer, finns gratis på allt från festivaler till skolhälsovårdsrum. Men kvinnan behöver genomgå samtal och undersökningar för att sedan välja (eller som det sker i många fall: bli starkt rekommenderad) något alternativ som sedan kan påverka både livskvalitet och kropp. Det minsta man kan begära är att det ska vara gratis. Livet ut.

Regeringen har i sitt regeringsprogram uppmärksammat frågan. Under den nya regeringsperioden ska ett riksomfattande försök med avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år genomföras. Utifrån resultatet ska riksdagen i slutet av valperioden fatta ett beslut om försöket ska göras permanent.

Finland tåls att skärpa sig i frågan. Vi var ett av de första länder i världen att ge kvinnlig rösträtt, men vi har tydligen fastnat i en snäv familjepolitik där kvinnan fortsättvningsvis får bära hundhuvudet.

I internationell preventivmedelsperspektiv ligger vi mitt i raden med europeiska mått mätt, en bra bit efter Sverige och Norge till exempel. Enligt en jämförelse som initierats av EU:s forum för sexuella- och reproduktionsrättigheter så rankar Finland 61,8 procent av 100 när det kommer till information och tillgänglighet av preventivmedel.

Åland har alltid legat högre än övriga landet när det gäller aborter. Förra sommaren genomfördes över 20 aborter på tre månader på ÅHS. I höstas presenterade ÅHS kvinnohälsogrupp ett förslag på att specifika grupper ska erbjudas gratis långtidsverkande preventivmedel.

Men varför stanna där? Varför erbjuds inte alla kvinnor gratis långverkande- och kortverkande preventivmedel utifrån eget önskemål och kroppens tillåtelse? Det är inte så enkelt att antalet aborter skulle försvinna med ett sån åtgärd, men det skulle innebära både ett mer jämlikt och jämställt sexuellt samliv.

Samhällsklimatet blir allt mer liberalt gällande sex och det sänker tröskeln för att samtala om preventivmedel. Men den uppenbart större kostnaden och ansvaret hos kvinnan väger fortfarande tungt. Och påverkar högst troligen abortstatistiken.