DELA

Gör inte Smakbyn till en ny Maxinge-konflikt

Michael och Jenny Björklund är entreprenörer och visionärer, ut i fingerspetsarna. De jobbar hårt, de siktar högt och gör det mesta rätt.
Om Smakbyn-projektet håller ända in i mål, mänskligt och ekonomiskt, så får Åland ett besöksmål med höjd, ett mat-paradis med kvalitetsstämpel.
Michael Björklund har redan visat att han kan laga fantastisk mat, och att han är precis den vinnande personlighet som slår igenom både i tv, i personliga möten och till och med i bokform.

Så, vad är problemet? Naturligtvis finns det problem.
Varför har planerna för att utveckla Smakbyn stött på patrull? Varför har makarna Björklund lämnat in i stort sett samma ansökan flera gånger, utan att få ett ja till markköp. Varför finns det risk att den detaljplan som nu presenterats, som inte på långa vägar är fullständig, fastnar i besvär och oförutsedda krav och krångel?

Jo, för att det saknas planering tillkommen i laga ordning och för att alla, både entreprenören med de stora visionerna och rågrannen med det lilla huset, ska behandlas lika inför lagen. För att de kostnader och problem som ett stort projekt medför, till exempel i form av trafiklösningar, kräver eftertanke och en rimlig fördelning.
Och slutligen, för att Kastelholmsområdet är Ålands hjärtland. Det finns bara ett slott, bara en slottsmiljö. Här måste också bevarande-aspekterna vägas in, oberoende av hur gärna politiker och beslutsfattare i kommun och landskap vill ha den utveckling som makarna Björklund står för.

Med den utdragna Maxinge-tvisten i färskt minne, varför inte försöka göra på ett annat sätt denna gång? Varför inte acceptera att olika parter har olika intressen att bevaka, och att de alla är legitima. Varför inte komma ihåg att kompromissa, vara tydlig och övertydlig, och framför allt att skynda långsamt.

I detta skede är varje försök att forcera processen ett steg bakåt, för det går helt enkelt inte. Det finns alltid, alltid någon som protesterar, och som har laga rätt att göra det.
Sakta i backarna, Michael och Jenny. Ni har en fantastisk idé och ett fantastiskt projekt. Låt det ta den tid en demokratisk process kräver. Och se till att ha tillräcklig kompetens på er sida.
Och fall inte i den där vanliga fällan att se fiender överallt där det finns andra intressen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax