DELA

Godkänd början på lång och svår process

Nå, nu vet vi.
Nu finns resultatet av arbetet med samhällsreformen så här långt klart, och regeringen har sagt sitt om hur man vill gå vidare.
Lantrådet Camilla Gunell (S) poängterar att det nu handlar om att jobba för Åland som helhet, inte om hur 16 separata delar ska jobba vidare.

Konkret finns följande förslag, som ska genomföras eller drivas framåt under denna mandatperiod.
1. Kommunernas socialtjänst ska inrättas som en myndighet med ansvar för all socialvård utom barn- och äldreomsorgen.
2. En gemensam regional utvecklingsplan ska tas fram för Åland. Eventuellt ska ett gemensamt planläggningskontor inrättas.
3. En gemensam byggnadsinspektion ska inrättas och en gemensam byggnadsordning tas fram.
4. En gemensam förvaltning för vägar, hamnar och broar ska inrättas.
5. Skärgårdskommunerna erbjuds gemensamt ta över vägansvaret i sina kommuner.
6. En gemensam brand- och räddningsmyndighet inrättas.

Om antalet kommuner är man mera diplomatisk. I rapporten konstateras att grundtanken är att tillgodose helhetens behov och att man ska ha ett ”generöst och solidariskt” förhållningssätt till utvecklingen av kommunstrukturen på Åland.
Målet är, klart uttalat färre kommuner än i dag, men man är inte redo att gå närmare in på vilka kommuner som kunde slås samman, eller när det ska ske.
Rapporten konstaterar att ”frågan om kommunstrukturen måste fortsätta mogna”, och avslutar, tämligen lakoniskt att frågan ”måste underställas demokratiska val”.

I klartext betyder detta att man i det arbete som gjorts kommit fram till en rad vettiga och genomförbara förslag som det i det här skedet finns en mer eller mindre solid politisk majoritet för. Mest osäkert är det med regionplaneringen, som för Centern alltid varit en hård nöt att knäcka, och som man knappast sväljer otuggad den här gången heller.
I samtliga av de konkreta förslagen kringgår man elegant frågan om antalet kommuner. På sätt och vis får man ge stadsdirektör Edgar Vickström rätt. I stället för att hugga av den gordiska knuten, de 16 kommunerna, så trär man snören och band omkring den så att den inte riktigt ska synas.
Å andra sidan är allt detta arbete med att samordna och inrätta nya myndigheter något som ändå skulle göras, oberoende av antalet kommuner. Man sysselsätter sig med frågan hur, snarare än om.

Ända från början, från bildandet av sittande regering, har det stått klart att avgrunden mellan Centern och den övriga regeringen vad gäller antalet kommuner på Åland är svårt att överbrygga. Med tanke på det är graden av konkretion i de förslag som ligger god, men man har bara kommit en liten bit på väg.
Några frågor borde ytterligare utredas. Viktigast bland dem är kanske hur och om även äldreomsorgen kunde ställas under Kommunernas socialtjänst. Det är inget Centern kommer att gå med på, men det vore bra med ett färdigt underlag inför valet 2015.
Då bör det också finnas förslag om hur kommunsammanslagningar kunde genomföras, samt ett konkret förslag på hur motsatsen, 16 åländska kommuner, ska överleva. Dessa måste partierna lansera, och sedan gå till val på det de tror på.

avgörs det hur många kommuner det ska finnas på Åland i framtiden. Inte av sittande regering, som helt enkelt inte är överens om den saken.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax