DELA

Goda, glada julfester, utan ångest efteråt

I julfesttider är det inte det mest populära man kan göra att komma med moraliska pekpinnar. Här kommer ändå en; ta det lugnt med spriten. Alldeles för ofta är det Kung Alkohol som spelar huvudrollen, inte den mänskliga gemenskapen.
Nu är julfesternas förlovade tid. De flesta företag med självaktning ordnar någon form av kalas för sina anställda, och det brukar bli trevliga fester som ibland har stor betydelse för sammanhållning och arbetsglädje i ett företag.
Att få skratta och fjolla sig utanför jobbets snäva ramar kan upplösa den där gnagande irritationen över en arbetskamrats olater, ge en ventil för att pysa ut lite varm ånga över chefen eller kanske bara säga till någon att man tycker om dem och trivs med dem

Så långt gott och väl. Det finns naturligtvis baksidor, den vanligaste av dem alkoholrelaterad. På nästan alla julfester är det någon som inte klarar att festa med någon form av måtta, som gör något dumt, mår illa, hånglar upp fel person eller skäller ut någon i missriktad ilska.
Alkoholen, som är en så oerhört central del av vårt sociala umgänge, är ett utmärkt smörjmedel och en lömsk och farlig fiende. Vid varje kalas finns några som inte deltar för att de vet att frestelsen kan bli för svår, och några som gör det ändå, och sedan ångrar det.

Under de senaste decennierna har inställningen till alkoholkonsumtion ändrat, både till det positiva och till det negativa.
Det extrema berusningsdrickandet har blivit mindre socialt accepterat. Flera dricker svagare alkoholdrycker, i mindre mängder per gång, men kanske totalt sett mer. Samtidigt minskar de platser och tillställningar som är helt alkoholfria stadigt. Bibliotek, fotbollsarenor, mottagningar på dagtid, vernissager och allt möjligt mellan himmel och jord välsignas med alkoholservering. Kanske till glädje för dem som tycker det är trevligt att sippa på ett glas och sen ställa det ifrån sig, säkert till skada för dem som inte kan sluta och för de anhöriga till missbrukare som inget hellre önskar än att få känna sig trygga i en alkoholfri miljö.

Om man ser på den ändå extremt snabba attitydförändringen kring tobaksrökning är det en inte helt osannolik utveckling att också alkoholen så småningom försvinner ur en del offentliga sammanhang. I takt med att insikten växer kring medberoende, tillgänglighet på alkohol och attitydfrågor kommer det att bli allt mindre accepterat att i allt fler sammanhang inkludera alkoholen som en del av vardagen.

Som
med alla andra njutningsmedel är alkohol något man ska konsumera med måtta, något som vi kanske delvis glömt bort under den liberaliseringsperiod som följde EU-medlemskapet, när vi i mörka nord både skulle lära oss att både dricka sydländskt och ändå fortsätta med lördagsfyllan.
Låt mig alltså önska er alla glada, festliga julfester, där ni kan ha roligt och festa, så som man ska göra efter ett hårt arbetsår, men där samvaron, glädjen, maten och arbetsgemenskapen blir det viktiga, inte grisfyllan och den därpå följande baksmällan.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax