DELA

Gilla läget och gå vidare, en konstruktiv inställning

– Vi kan inte göra något annat än gilla läget.
Det säger Posten Ålands vd Henrik Lundberg i fredagens Nyan där han kommenterar regeringens förslag till ändrade momsregler.
Det är en realistisk kommentar av en person som bör ha bättre insikter i ämnet än de flesta.
Regeringen i Helsingfors vill som bekant att regelverket ändras så att man från år 2013 sänker den lägsta momssumma som tas ut på importvaror från 10 euro till 5 euro. Det är en åtgärd som – om den genomförs – gör det dyrare för finländare i gemen att importera varor från utlandet och ger staten ökade skatteinkomster. Samtidigt drabbas Posten Åland.
De senaste åren har det landskapsägda postbolaget satsat på en uppseendeväckande snabb utbyggnad av pack- och distributionsverksamheten. Posten Åland har utnyttjat det åländska skatteundantaget och gjort det lockande för företag i Finland, men också från andra länder, att låta varor ta vägen över Åland. På det sättet har man kommit undan momsbetalningar och kunnat erbjuda kunderna varor till lockande priser.
Henrik Lundberg ser lagförslaget som ett sätt för Finland att harmonisera lagstiftningen med övriga EU-länder.
– För Posten Åland är det här ju inte bra alls, men jag kan inte säga förslaget till lagändring kom som en överraskning, konstaterar han.

Så talar en realist
. Det pågår ju sedan länge ett målmedvetet arbete inom EU för att harmonisera skattelagstiftningen. Målsättningen är att inga länder skall kunna skaffa sig fördelar genom att fungera som skatteparadis. Länder som Luxemburg, Liechtenstein och Cypern får nu finna sig i ökad genomlysning för att förhindra skatteflykt. Även områden som Isle of Man, Jersey, Caymanöarna, med flera, har EU-ländernas ögon på sig.
Att Ålands möjligheter att fungera som ett litet momsskatteparadis förr eller senare skulle hamna under lupp var väl ganska givet. Det är möjligt att finansministeriet tyckte att det gick lite väl långt när Moneta, delägt av finländska staten, började sälja sina mynt och medaljer via Åland för att slippa momsen. Men säkert har man också noterat att stora postorderföretag som Verkkokauppa gjort samma manöver.
– Vårt mål är att sälja produkterna så billigt som möjligt och det är klart att det är intressant för kunderna om de kan köpa en vara 22 procent billigare än på andra håll, sade Verkkokauppas produktchef i en intervju i fjol.

Om förslaget
till nya momsregler går igenom i riksdagen – vilket inte är helt säkert men ändå ganska troligt eftersom det gäller en regeringsproposition – så får det givetvis återverkningar för Posten Ålands planerade expansion inom just den här sektorn.
Men kanske finns det annat att bygga framtiden på? Observera att Henrik Lundberg inte bara säger att beskedet som kom i torsdags är dystert. Som den seglare han är letar han redan nya möjligheter:
– Ibland vänder vinden och då måste man slå över på en ny bog.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax