DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ge skolbarnen plats i trafiken

En sjuåring är omkring 1,25 meter lång. Det ger barnen begränsad sikt och gör att de inte syns så bra. En sjuåring har inte samma vidvinkelseende, hörsel och koncentration som en vuxen. Färdigheter som krävs för att tolka trafik.

Det betyder att det faller på de vuxna att se till att skolbarnen kommer tryggt till skolan.
Det är måndag morgon, klockan är tio i nio. Skolpoliserna, alltså sjätteklassare med orangea caper, står vid övergångsstället och varnar sina yngre skolkamrater för trafiken. Vid övergångsstället står två skolbarn och väntar på att få ta sig över Ytternäsvägen. En bil från norr passerar utan att stanna. Två bilar från söder passerar utan att stanna. Ingen verkar notera de två skolbarnen, eller skolpolisen som står med händerna utsträckta – ett tecken till skolkamraterna att det inte är tryggt att ta sig över vägen. Till slut stannar en bilist, skolpoliserna kan sänka armarna och skolbarnen kan ta sig tryggt över vägen.

Exemplet är inte unikt. Trots att skolpoliserna firade 30-årsjubileum på Åland för några år sedan, trots att fotgängare under lång tid haft företräde på övergångsställen, verkar det vara svårt för bilisterna att stanna och låta skolbarnen tryggt gå över gatan. Det här enligt landskapets trafiksäkerhetskonsulent Chatarina Smiderstedt.

Den åländska trafiken är jämförelsevis trygg. Vi har förhållandevis många poliser, som även syns i trafiken. Ambulerande hastighetstavlor påminner bilister om i vilken hastighet de kör. I närheten av skolorna är hastigheten under skoltid sänkt till 30 kilometer per timme och på många övergångsställen finns både mittrefuger och belysning. I Mariehamn byggs Ålandsvägen om med upphöjda övergångsställen och cykelväg för att göra det tryggare för bland annat fotgängare och cyklister att ta sig mellan skolområdet och centrum. Skolbussar och skoltaxin som i första hand trafikerar på landsbygden är utrustade med varning för barn-skyltar som blinkar när de stannar för att plocka upp och släppa av barn, ett tydligt tecken för övriga trafikanter att vara extra varsam vid omkörning.

Det är bra att staden satsar på skolpoliser, att vägarna har låg hastighetsbegränsning och att samhället bygger bort sådant som går att byggas bort. Men vi – och nu syftar jag på alla vuxna trafikanter – får inte tro att det räcker med det. Trafikfaror är inget som går att bygga bort, av den enkla orsaken att den även beror på trafikanternas beteende.

Övriga trafikanter behöver även beakta att skolbarnen inte har förmågan att tolka trafiken. Barn är trafikmogna först vid tolv års ålder. Först då har hjärnan – bland annat vidvinkelseendet och förmågan att förstå varifrån ljud kommer – utvecklats i den mån att man kan ta in och tolka trafiksituationer. Det räcker inte heller med att kunna teori. Barnen behöver även övning i praktiken – ute i verkligheten.

Det betyder att vi andra måste ta vårt ansvar. Det är upp till varje cyklist, mopedist, motorcyklist och bilist att se till att även den som inte ännu kan alla trafikregler, förstår alla skyltar, kan bedöma avstånd och hastighet, kan röra sig tryggt.

Nästa gång du ser en skolpolis i orange cape med utsträcka armar. Stanna! Det betyder att någon behöver gå över vägen.

Nästa gång du ser en taxi eller buss med blinkande varning för barn-skylt, sakta in och var varsam! Det betyder att skolbarn utan fullt utvecklat trafikvett finns i närheten.