DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ge återbetalningsmandatet till lotteriinspektionen

På grund av intressekonflikter borde varken landskapet, Paf eller ägarföreningarna tvingas besluta om pengarna som förskingrades i Paf-härvan ska betalas tillbaka eller inte.

Lotteriinspektionen borde besluta om en eventuell återbetalning.
Ska de pengar som förskingrades i Paf-härvan betalas tillbaka till de drabbade? Den frågan har debatterats särskilt intensivt sedan tingsrättsdomen mot Paf föll för en månad sedan. Domen har överklagats av Paf och åklagaren, vilket betyder att frågan om det åländska spelbolagets eventuella skuld inte är avgjord än.

Pengarna ska betalas tillbaka, tycker vissa medlemmar i förvaltningsrådet som bestämmer hur pengarna fördelas till allmännyttan. Men pengarna ska inte betalas från allmännyttans pott utan från den lotteriskatt som landskapet uppbär för att bevilja spellicens, är ett förslag.

Pengarna ska betalas tillbaka, tycker också vissa ledamöter i lagtinget.

En av de centrala frågorna är vem som faktiskt har beslutanderätt i frågan om en eventuell återbetalning. Är det ägarföreningarna, som grundade och formellt sett äger föreningen Paf, eller är det landskapet som beviljar licens och har ansvar att förvalta pengarna? Det finns uppenbara oklarheter.

Ett alternativ skulle vara att i stället stärka lotteriinspektionens befogenheter och ge den rätt att besluta i de här frågorna.

I Storbritannien fungerar det så. Där har UK Gambling Commission, den brittiska spelkommissionen, ansvar för att se till att landets lotterilag efterföljs. Till sitt förfogande har den en bred arsenal av verktyg, det främsta är själva licensen som kommissionen är ansvarig för.

Under de senaste åren har kommissionen dömt ut bötesbelopp till spelbolag som brustit i sitt lagstadgade spelansvar, vilket Nya Åland kontinuerligt har skrivit om. Pengarna har i stor utsträckning gått tillbaka till brottsoffren. Även i dagens tidning berättar vi om två fall där kommissionen har agerat.

Det ena gäller spelbolaget William Hill som åläggs att betala cirka åtta miljoner euro för att bolaget har misslyckats med att skydda sårbara kunder och för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt. William Hill gjorde drygt 1,3 miljoner euro i vinst genom spel med brottsligt åtkomna pengar.

Det andra fallet handlar om spelbolaget Sky Bet som åläggs att betala drygt 1,1 miljoner euro för att inte ha lyckats stänga av spelare som själva hade begärt att bli avstängda. Åtminstone 17 nätcasinobolag utreds som bäst för penningtvätt av kommissionen.

Den åländska motsvarigheten är lotteriinspektionen. Även den har vissa verktyg till sitt förfogande. I lotterilagen stadgas att den som vill bedriva spel på Åland ska anta ett kvalitetsdokument som utgår från målsättningen att sårbara kunder ska skyddas och bedrägerier eller annan kriminell verksamhet ska motverkas.

Lotteriinspektionen ska se till att den som vill anordna spel lever upp till kvalitetsdokumentet, annars kan aktören åläggas vite. Även om lotteriinspektionen i dag har befogenheter skulle återbetalningsbeslut av den kalibern som nu är på tapeten sätta en väldig press på en ensam tjänsteman i ett litet samhälle.

Därför borde den åländska lotteriinspektionen utökas med ett råd av sakkunniga som tar ställning till frågor som rör återbetalning och/eller böter i enlighet med lotterilagen. Det skulle ge både landskapet och ägarföreningarna frihet från att tvingas ta ställning i en fråga där en intressekonflikt är ofrånkomlig.

Instiftandet av ett råd skulle klargöra mandatfrågan, till skillnad från dagens situation. Att ha ett välfungerande självreglerande organ skulle också öka Pafs och ägarnas trovärdighet i frågor som rör spel.

För även om Paf är ett ansvarsfullt spelbolag, kanske mer ansvarstagande än sina konkurrenter, finns inga garantier för att Paf aldrig kommer att råka ut för liknande situationer igen. Då är det bra om tydliga spelregler finns.