DELA

Garantilagen begravdes av en oenig arbetsgrupp

Av garantilagsgruppens arbete blev en rapport om djup oenighet.
Där kunde man sätta punkt. Det bidde inte mer.
Eftersom gruppen var så oense på grundläggande punkter, och gruppens ordförande Harry Jansson helt enkelt inte trodde på projektet, blev det en glest skriven genomgång av bakgrunden, ett konstaterande av status quo när det gäller de två andra utredningarna; den så kallade Susanne-gruppen om den sociala sektorn och rapporten om samarbete inom infrastruktursektorn, och sen en rad löst sammanhållna påståenden.

basen av detta dokument blir det ingen garantilag, och övertygelsen hos gruppens ordförande Harry Jansson (C)att den egentligen inte behövs, skiner igenom i formuleringarna.
Summerar man reformarbetet så här långt kan man konstatera att nästan allt väsentligt, allt som går att bygga vidare på finns inom den sociala sektorn, och är resultatet av det arbete som gjordes under Katrin Sjögrens (Lib) tid som socialminister samt under Barbro Sundbacks (S) ordförandeskap i Susanne-gruppen.

Där går det att bygga vidare, där finns en uppnåelig enighet.
Om inte kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) eller lantrådet Camilla Gunell (S) kan komma med något magiskt förlösande sätt att komma vidare så kommer det att bli det konkreta resultatet av samhällsservice-reformen under denna mandatperiod.

Den främsta orsaken till att man inte kommer vidare är att framför allt Åländsk Center inte vill det.
Socialdemokrater och Moderater har från begynnelsen haft viljan att gå vidare. Inom Obunden samling har en förändring skett där man åtminstone är villig att diskutera, och Liberalerna står i allt väsentligt väldigt nära Socialdemokraternas position (det låter ju inte så när partierna käbblar, men i verkligheten är det så i denna fråga).
Tvärnit blir det hos Centern och Ålands framtid.

Där står vi nu. Än ska man inte dra streck och konstatera att vägs ände redan uppnåtts för samhällsservice-reformen, men ekipaget har onekligen stannat ungefär vid Center-grinden.
Om Susanne-gruppens förslag blir verklighet så har man löst en viktig knut, men det är betydligt mindre än vad som borde göras.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax