DELA
Foto: Jonas Edsvik

Går staden händelserna i förväg om Järsö-Nåtö?

Har Mariehamns stadsfullmäktige gått händelserna i förväg när de nya kommungränserna gällande Järsös och Nåtös vattenområden har tolkats?
Under gårdagens stadsfullmäktigedebatt riktade ledamöterna främst blicken norrut mot Jomala. Däremot fick frågan om vattnet och de tillhörande öarna en kort tid i rampljuset.

Fullmäktige gick på stadsstyrelsens förslag, att stadens linje är att vatten och öar ska följa med Järsö och Nåtö till Mariehamn om kommunkartan ritas om.

När landskapsregeringen presenterade sitt förslag till kommunal indelning stod det klart att Järsö- och Nåtöborna skulle tillfrågas om vart de ville höra. I enkäten var majoriteten, med cirka 70 procent av de inlämnade svaren, för att tillhöra Mariehamn vilket således vävdes in i förslaget.

Men en stor fråga är obesvarad: hur blir det med öarna och vattenområdena i Järsö- och Nåtöarkipelagen?

Enligt kansli- och kommunminister Nina Fellman (S) var ursprungsförslaget att de väganknutna områdena på Järsö och Nåtö skulle flyttas över till Mariehamn. I ursprungsplanen ingick alltså inte den stora arkipelagen som i dag är en del av Lemlands kommun.

Enligt de uppgifter som Lemlands kommun har gett Nya Åland är det fasta landområdet cirka 1 300 hektar, alltså 13 kvadratkilometer. Men hela området är 84 kvadratkilometer vilket betyder att det finns ett område som omfattar 71 kvadratkilometer kvar i limbo.

Det borde redan från början ha funnits tydligare riktlinjer för hur landskapsregeringen ville göra med vattnet.

Stadsstyrelsens förslag, inför fullmäktigemötet i går kväll, var att alla områden som tillhör de byar som byter kommuntillhörighet också ska följa med i de kommande gränsdragningarna. Det är ett djärvt drag av staden, även om det finns en viss logik i att åtminstone delar av arkipelagen ska byta tillhörighet.

Korsö till exempel, som ligger strax sydväst om Styrsö, är en del av Mariehamns inlopp. Men längre söderut där Nyhamn, Inre Pungö och Yttre Pungö finns är läget inte lika givet.

Enligt de uppgifter lantmäteriverket har lämnat till Nya Åland skulle också en indelning utifrån bytillhörighet kunna dela Björkö, öster om Järsö, så att den norra udden skulle utgöra kommungränsen mellan Lemland och Mariehamn. Det lär ändå knappast bli resultatet.

Men främst illustrerar oklarheterna om vattenområdena och öarna att det krävs en förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt när en kommunkarta ska ritas om.

Att planera de nya kommungränserna är en pågående process vilket betyder att det inte finns några svar i nuläget. Det kändes som att Järsös och Nåtös övergång till Mariehamn i det närmaste var avgjord efter enkäten, men frågan om hur de nya gränserna ska dras är långt ifrån avgjord.

Själva territoriefrågan är en potentiell krutdurk eftersom det i nuläget finns lite underlag för varken förhandling eller beslut. Eftersom frågan fortfarande är så osäker skulle det vara en poäng för staden att gå försiktigt fram, och inte bara konstatera att arkipelagen tillhör Järsö och Nåtö och således bör bli en del av Mariehamn.

I vintras var Lemlands kommunfullmäktiges första respektive andra vice ordförande tydliga: Lemland kommer inte att ge bort alla de stora vattenområdena om i dag hör till Järsö och Nåtö hur som helst.

Det går inte att, enligt stadsstyrelsens förslag, klampa fram för att mjuka upp den inställningen.