DELA

Går det att styra klimatet?

Klimatrapporterna är dystra, de globala utsläppen ökar för första gången på tre år.

Samtidigt är forskarvärlden på väg in i en annorlunda fas: att försöka kontrollera klimatet på artificiell väg.
Det påminner onekligen som inledningen av en dålig Hollywood-film om apokalypsen. Men nästa år ska experiment med att skicka upp en ballong fylld med partiklar i atmosfären genomföras. Dessa partiklars syfte är att reflektera bort en del av solens strålar och minska den globala uppvärmningen.

Klimatpanelen IPCC har meddelat att målsättningarna om att planetens medeltemperatur inte ska stiga mer än 1,5 grader håller på att gå oss om intet. Under klimatmötet i Bonn konstaterades att utsläppen förväntas öka med 2 procent. Det är ett trendbrott efter tre år med stabila utsläppsnivåer.

Orsakerna är flera. Kina förväntas öka sina utsläpp med 3,5 procent, USA har lämnat klimatöverenskommelsen och EU lyckas inte heller omsätta klimatlöftena i praktik tillräckligt snabbt.

Parallellt med klimatkonferensen i Bonn har 250 forskare samlats i tyska Berlin. De jobbar på alternativa metoder till att bromsa förändringarna genom att på konstgjord väg manipulera eller kontrollera klimatet. Det senaste i raden är experimentet med att skicka upp partikelballongen.

Det finns också projekt vars mål är att minska koldioxidhalten i atmosfären, till exempel genom att fånga in koldioxid direkt ur luften med stora filter och sedan lagra den djupt i marken.

Det finns problem med den här typen av klimatmanipulering. Ett av dem är ägarskapet. Vem ska bestämma vilka åtgärder som ska genomföras och vem bär ansvaret om något går fel?

Att försöka manipulera hela planetens klimat får, om det fungerar, sannolikt långtgående konsekvenser men vilka dessa konsekvenser blir kan ingen veta säkert.

Geoingenjörerna är övertygade om att enbart en reducering av koldioxidutsläppen inte räcker för att nå klimatmålen. Forskarna har fortfarande en lång bit kvar innan tillräckligt mycket kunskap finns om experiment av det här slaget.

Men det faktum att gruppen nu är ivrig att lyfta frågan om strukturer för bestämmande av användningen av deras framsteg visar att de har en stark tro på sin idé om att kunna styra klimatet.

De hävdar att naturliga processer har åstadkommit samma sak, till exempel stora vulkanutbrott som har spridit partiklar i stratosfären med samma resultat som partikelballongsexperimentet skulle ge på stor skala.

Men även om de övertygade forskarna tror att klimatmanipulering är vägen framåt så finns många frågetecken kvar om hur, vem som ska styra över projekten och vilka konsekvenser de kan få.

Det bästa tänkbara scenariot är att tekniken fungerar. Det värsta tänkbara scenariot är att vi gör ytterligare skada på klimatet som blir extremt svårt att vända tillbaka.

Där den största risken i dag är dock om klimatmanipulering på kort sikt ersätter de internationella målen att minska utsläppen.