DELA
Foto: Cecilia Lindvall

Gallupsuccé för Hållbart initiativ

Hållbart initiativ tar två mandat i maj månads gallup.
Det ser ut som att miljörörelsen har en god chans till en eller flera platser i lagtingsvalet i höst.

Den mest intressanta frågan den här månaden har förstås varit hur det nybildade Hållbart initiativ skulle klara sig. När miljörörelsen har stärkt sina positioner runt om i världen och Europa har Åland fram tills för ett par veckor sedan varit utan ett renodlat grönt alternativ.

Hållbart initiativ har varit med i gallupen under hela året trots att de egentligen inte har funnits. HI har varit med för att en valmansförening med samma namn ställde upp i förra valet och har utan kandidater eller plattform pendlat mellan två och fyra procent. När det nu står klart att partiet ställer upp valbara kandidater ser stödet helt annorlunda ut. 8,3 procent vilket, om det skulle vara lagtingsval i dag och gallupresultatet för maj månad skulle utgöra valresultatet, skulle ge partiet två mandat.

HI ritar inte bara om den politiska kartan genom att utmana de andra partierna om de gröna rösterna, rörelsen ritar också om kartan vad gäller presentationen av gallupresultatet.

Åland Gallup under året sammanställt samtliga unika deltagare. Totalt har 1 737 personer deltagit i gallupen, för de som har deltagit fler än en gång räknas bara det senaste resultatet. Det blir då alltså en redogörelse över alla unika deltagare som har uppgett hur de vill rösta i oktober, inte hur många gånger någon har fyllt i att de ska rösta på ett enskilt parti.

Eftersom Hållbart initiativ nu har ställt upp valbara kandidater, i en helt annan konstellation än förra valet då det också fanns ett Hållbart initiativ, kommer redovisningen av deras stöd bli missvisande i den totala sammanställningen.

I maj månad får HI över åtta procent, men i den totala sammanställningen är stödet förstås lägre, ungefär fyra procent. Det utgör en utmaning i presentationen av resultatet, eftersom Nya Åland oftare har valt att redogöra för hur partierna ligger till i den totala sammanställningen som har ett större underlag och därför borde vara mer representativ för stödet.

Hållbart initiativ har högt ställda ambitioner att ta tre mandat i lagtinget. Om man utgår enbart från maj månads gallup (med knappt 600 deltagare) lyckas den nybildade grupperingen knipa två platser. Ett stöd på 8,3 procent gör att den dessutom är rätt nära Ålands framtid på 9,7 procent som enligt majgallupen klarar tre mandat.

En inte alltför kvalificerad gissning hade varit att Socialdemokraterna, som har arbetat intensivt med sin miljöprofil, skulle backa efter att HI gjorde sitt intåg i valrörelsen. Men det ser ut som att flest liberala väljare har gått över till HI.

En fjärdedel av de som tänker rösta på Hållbart initiativ uppger att de röstade på Liberalerna i förra valet. En sjättedel av HI-sympatisörerna röstade på Socialdemokraterna och det är ungefär samma vad gäller Centern.

Värt att uppmärksamma är stödet bland unga. Var fjärde HI-anhängare är mellan 18–34 år. Inget annat parti har så många som var fjärde ung väljare. Det är inte förvånande att miljörörelsen lyckas engagera yngre. Det har vi sett tydligt genom den senaste tidens globala klimatengagemang, i många fall med ungdomar som frontfigurer. I miljörörelsen finns förebilder för unga, vilket kanske inte alltid är fallet i andra politiska rörelser för tillfället.

Skulle däremot bara den yngre väljarkåren avgöra valet blir ändå Liberalerna största parti eftersom stödet för Liberalerna generellt sett är så pass mycket större än Hållbart initiativ.

HI:s stöd visar ändå att det finns unga som vill rösta på kandidater med en grön profil. Det visar att det fanns ett tomrum att fylla och att rörelsen mycket väl kan ha politisk representation i lagtinget efter den 20 oktober.